Haber ve Duyurular

Atatürk'ü Anma Töreni
Etkinlik
10.11.2019

Atatürk'ü Anma Töreni

Saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz...

Tolga Ertem ile Atatürk Portreleri GEO'da Renklendi
Etkinlik
05.11.2019

Tolga Ertem ile Atatürk Portreleri GEO'da Renklendi

Ünlü ressam Tolga Ertem önderliğinde benzersiz Atatürk portreleri GEO Koleji'nde renklendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı Kutladık
Etkinlik
29.10.2019

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı Kutladık

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı öğrenci, veli, öğretmen, müdür ve yöneticilerimizle Balmumcu...

Neden GEO Koleji ilkokulunu tercih etmelisiniz?
 • Güven ve sevgi dolu ortam
 • Uluslararası (PYP) müfredat ile uyumlu GEO Koleji’ne özgü öğretim programı
 • Her öğrencinin “tek ve özel” olduğu anlayışı
 • Hayat boyu öğrenmeyi ilke edinen öğretim kadrosu
 • Yoğun İngilizce eğitimi
 • Proje bazlı disiplinler arası öğretim
 • Sanat ve sporda yetkin
 • Kendisi, çevresi ve dünya ile ilgili sorulara cevap veren
 • Problemleri analitik düşünerek, çözüm üreten ve eyleme geçebilen
 • Teknolojiyi aktif kullanarak; 3 boyutlu tasarım yapan, kodlamayla ve robotikle üreten
 • Bilgiyi beceriye dönüştürüp, öğrenmenin sorumluluğunu alarak okul için değil hayat için öğrenen
 • İletişimde güçlü, iş birliğine açık, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen
 • Merak eden, sorgulayan ve öğrenme sürecinden keyif alan öğrenciler için GEO Koleji ilkokulunu tercih etmelisiniz!
Gelecekte farklı gezegenlerde yaşam olacak mı?

Olacak mı bilmiyoruz ama biz onu mümkün kılacak çocuğun, karmaşık problem çözme becerisini geliştiriyoruz!


Gelişen ve Geliştiren Öğrenciler

İlkokul çağı, öğrencinin tüm gelişim alanlarında hızla geliştiği ve farklılaştığı bir dönemdir. İlkokulda hedefimiz; donanımlı öğretmenlerimizin rehberliğinde, öğrencilerimizde “merak” duygusu uyandırarak bilgiye ulaşmalarına rehberlik etmek ve ulaştıkları bilgiyi anlamlandırıp günlük hayatında kullanabilme becerileri kazandırarak geleceğin bilinmezlikleri ile baş edebilmeleri için tam donanımlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır. GEO’da “Her birey farklıdır ve tektir.” düşüncesinden yola çıkarak öğrencilerimizin hem sosyal becerilerini hem de akademik başarılarını, geleneksel yöntemlerden farklı, yaparak ve yaşayarak öğrenme ortamı sağlayan çok sayıda ders ve etkinlik planlanmıştır. Kendine güvenen, dönüşümlü düşünebilen, var olan potansiyellerinin farkına varan, sosyal becerilerle donatılmış bireyler yetiştirirken; öğretim programlarımızı, GEO Eğitim Modeli çerçevesinde, yapılandırmacı yaklaşım esaslarına göre, alanlarında uzman kadromuz tarafından hazırlanan kazanımlarla sağlamaktayız.

 

Bilim ve teknoloji üretmeyen; sadece tüketen toplumların, hızla değişen dünyada hayatta kalmaları çok zor. GEO Genius Hour ve GEO Must (Try, Play, Listen, Watch) derslerimizde, öğrencilerimiz üreterek ve bir ürün ortaya koyarak aktif öğrenme sürecinde rol alırlar.

 

GEO, öğrencilerini; Geleceğin Eğitimi İçeriği başlığından yola çıkarak, öğrenmenin sorumluluğunu taşıyan, duyarlı, güncel hayata ve dünyaya uyumlu, farklı kültürlere saygı duyan, çevresinde olan biteni merak eden, araştıran, sorgulayan, 21. yüzyılda yaşam standartlarına yön verecek, iletişim yeterliliğine dil ve kültürel bilgiyi entegre ederek, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı dünya vatandaşı bireyler olarak yetiştirmeyi hedefler.


Branş Dersleri, Sanat, Spor

Bilişim Teknolojileri, Yaratıcı Drama, Bale, Satranç, İngilizce, Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi, ve Oyun derslerimiz, branş öğretmenlerimiz tarafından disiplinler arası bir yaklaşımla atölyelerimizde ve etkinlik alanlarımızda yürütülür. 2, 3 ve 4. sınıflarımızda öğretmenlerimizin yönlendirmesiyle öğrenciler, ilgi ve becerileri doğrultusunda seçtikleri branşlarda kulüp çalışmalarına katılır. Öğrencilerimizin potansiyellerinin farkına varmalarını amaçladığımız kulüp etkinliklerinde, öğrencilerimiz aktif görev alırlar.

 

GEO’ya özel geliştirilen eğitim sistemimiz ile kazandırılması gereken beceri ve kişilik özelliklerine ek olarak yeni dünyaya adaptasyonu, öğrencilerimizi teknolojinin yanı sıra sanat ve sporla tanıştırarak mümkün kılıyoruz. Tüm öğrencilerimizin sanat ve spor ile iç içe olacağı öğrenme ortamları ve atölyelerimizle öğrencilerimize her alanda fırsatlar sunmak ve farklı branşlarda kendi bedensel ve ruhsal bütünlüğüne uygun alanlarda deneme yapmalarına olanak sağlamak en büyük hedefimizdir. Alanlarında uzman eğitmenlerimiz ile çocuklarımızın özgüvenlerini ve farkındalıklarını, sanat ve sporla beslemekteyiz.

 

Dinamik sanat ve spor ortamı, üretken bireyler yetiştirmemize yardımcı olurken içsel motivasyonu yüksek, belleği güçlü, toplumsal yaşama adapte bireyler de yetiştirir. Her öğrenci yapmış olduğu spor dalı, uğraştığı sanat dalı, entelektüel birikimi ve hayata farklı açılardan bakabilme yetisi ile de değerlendirilmektedir. Sanat ve spor, sadece kendi ders başlıkları altında değil aynı zamanda tüm branş derslerinde, teneffüslerde disiplinler arası bir yaklaşımla verilir. Bu kapsamda tüm branşlarımız ile uyguladığımız disiplinler arası öğretim modeli öğretim programımızın önemli bir parçasıdır.

 

Kazanmanın asla hedef olmadığı, iş birliğinin ve takım ruhunun önemli olması anlayışı ile eğitim verilen öğrencilerimizin gerek akademik alanlarda gerekse spor ve sanat alanlarında kendi gelişimlerini sağlamak en önemli kazanımımızdır. Tüm alanlarda herhangi bir kavramın, öğretinin farklı disiplinlerin bakışı ile değerlendirildikten sonra tekrar bütünleştirilmesi yaklaşımıyla çok yönlü düşünebilen ve yaşadığı sorunlara farklı açılardan bakarak çözüm getiren bireyler GEO eğitim anlayışının birer örneğidir.


Yabancı Dilde Akıcılık ve Yeterlilik

Temel Kavramlar başlığında şekillenen İki Dilde Akıcılık odağında öğrencilerimizin 21. yüzyılda yaşam standartlarına yön verecek iletişim yeterliliğine, dil ve kültürel bilgiyi entegre ederek derinlik kazandırma amaçlanmaktadır. İlkokul 1. sınıfta İngilizce hazırlık programına katılan GEO öğrencileri, yabancı dili tüm disiplinlerde aktif bir şekilde kullanarak akademik ve sosyal hayatta ihtiyaç duyacakları sözel ve yazılı ifade dil becerisine temel oluştururlar.

 

Küreselleşen dünyada yabancı dilleri etkin kullanabilmek bir ayrıcalıktır. Bu yaklaşımın bilincinde olarak 1. sınıflarda haftada 18 saat olarak başlayan yoğunlaştırılmış program ile yabancı dilde yetkinlik ile birlikte akıcılık hedeflenir. İlkokul İngilizce programında, CEFR dil hedefleri paralelinde, etkinlik bazlı eğitim anlayışı benimsenir. 4. sınıfın sonunda öğrencilerin A2 seviyesine ulaşması hedeflenir. 4. sınıftan mezun olan bir öğrenci, kısa ve basit metinleri, kurgu ve kurgu olmayan hikayeleri okuyabilir, anlayabilir, kendisini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilir, günlük konuşmada, seyahatte, alışverişte ya da restoran gibi yerlerde kısa diyalogları rahatlıkla kurabilir ve ilgi duyduğu bir konu hakkında sunum yapabilir.

 

GEO’nun amacı yabancı bir dili sevdirmek ve dilin farklı kültürlere saygı ile yaklaşma özelliğini erken yaştan itibaren kazandırmaktır. Derslerde öğrenci; eğitimin odak noktasındadır, aktiviteler ilgi çekici ve günlük hayatla bağlantılıdır. Dijital kullanım açısından kuvvetli ve yetkin metodolojisi olan eğitim öğretim araç gereçleri kullanılır.

 

GEO, iş birliğine dayalı öğrenmeyi ve zenginleştirilmiş dil kullanımı deneyimini destekleyen iletişimsel, tema tabanlı bir müfredat sunar. Öğrenciler, küresel bir vatandaş olarak tam katılım göstermeleri gereken becerileri ve bakış açılarını geliştirirken, İngilizce olarak artan güven ile iletişim kurarak etkileşime girer; aynı zamanda başka bir dil ve kültür öğrenmenin değerini anlayarak, süreç içinde eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirirler. Öğrencilerin İngilizce seviyeleri objektif bir ölçme değerlendirme sistemiyle, başarılarının uluslararası standartlarda belgelendiği Cambridge Üniversitesi tarafından düzenlenen YLE sınavları ile ölçülür.


İlkokulda Bilim

Araştıran, sorgulayan, bilgiye ulaşabileceği yolları bilen, ulaştığı bilgileri analiz edebilen, yenilik ve gelişmeleri takip edip, bunları hayatlarına aktarabilen bireyler yetiştirilmesi GEO’nun amaçları arasında yer almaktadır. 

 

Bulundukları coğrafyayı ve dünyayı ileri taşıyacak kişiler bilim insanları ve bu görüşe sahip nesillerdir. Bu sebeple GEO, hayata bilim insanı gözüyle bakabilen insanlar yetiştirmeyi önemser. Öğrencilerin bilim insanı gibi düşünebilmelerine ilişkin projeler sunar. GEO olarak çocuklarımıza bu eğitimi ne kadar çabuk verirsek o kadar donanımlı nesiller yetiştireceğimize inanmaktayız. O nedenle temelini okul öncesi kademesinde attığımız bu eğitimi ilkokul kademesinde de arttırarak devam ettiriyoruz.


İlkokulda Geleceğin Teknolojisi

Geleceğin Teknolojisi ile yaşamın ve öğrenmenin her alanında teknolojiyi aktif kullanarak yüzyılın dinamiklerine değer katan bir öğrenen toplumu yetiştirmek için yola çıkan GEO Koleji’nde, GEO C-Lab ve GEO T-Lab alanlarını aktif kullanan öğrenciler, geleceğin dünyasına hazırlanır. GEO’da, dijital dünyayla erken yaşlarda tanışan öğrenciler, sarmal yapıyla bilgilerini bir üst basamağa taşıyarak gelişimlerini sürdürür. Buradaki temel amaç, öğrencilerine gelecek yaşamları için bir temel oluşturacak teknolojiyi ihtiyaçları doğrultusunda kullanmayı bilen, üreten bireyler olmaları için gerekli alt yapıyı sağlamaktır.

 

GEO öğrencileri, kodlama dersleriyle, verileri analiz ve organize etmeyi, sorunları yönetilebilir olmayı ve küçük parçalara bölerek çözmeyi öğrenirken, soyut kavramları da görselleştirmeyi öğrenir. Gerçek hayat projeleri ile mühendislik, teknoloji ve kodlama deneyimleri sunan öğrenme seti LEGO Education WeDo 2.0 ile öğrencilerimize bu eğlenceli yolda eşlik eder.

 

GEO öğrencileri, GEO T-Lab dersleri kapsamında, 3D çizim ve teknolojileriyle de tanışır. Kendi modellerini üç boyutlu olarak tasarlayarak üretime geçmeleri konusunda da yol gösterilen öğrencilere, yaratıcılıklarını üst düzeye taşımak için destekleyici faaliyetlerde bulunulur.


Ölçme Değerlendirme

Öğrencilerimiz için planladığımız eğitim öğretim sürecinde, ölçme değerlendirme eğitim sürecinin önemli bir parçasıdır. Öğrencilerimizin kendi gelişimlerinin farkına vararak neyi, niçin öğrendiğinin bilinciyle yetiştirmek ve yeni hedefler belirlemelerine yardımcı olmak öğretmenlerimizin en önemli görevidir. Bireysel öğrenci takibi için tutulan gözlem raporları, öğrenci gelişim raporları ile yapılan değerlendirmeler aileler ile de paylaşılmaktadır. Öğrencinin öğrenme sürecine yön vermek amacıyla kayıt altında tutulan ölçme değerlendirme araçları farklılık gösterir. Öğrencilerin tüm çalışmaları takip edilerek kendi gelişimleri gözlemlenerek rapor haline getirilir. Ön değerlendirme sürecinde öğrencimizin ilgi alanları, becerileri, çoklu zeka kuramına göre hangi alanlarda daha kolay öğrenmenin gerçekleştiği belirlenir. Süreç değerlendirmede öğrenme süreci boyunca öğrencimizin zorluk çektiği alanların belirlenmesi, eksik yönlerinin gelişmesi amaçlanır. Sonuç değerlendirme olarak ise rubrik, gelişim raporu, ara karne, kontrol listesi gibi çeşitli ölçme araçları ile bilginin hedeflenen doğrultuda öğrenilip öğrenilmediği test edilir. Bu aşamada sadece öğretmen değil öğrenci de kendini öz değerlendirme formlarıyla değerlendirir.

 

Akademik olarak 1, 2 ve 3. sınıflarda öğrencilerimiz ders içi performans ile değerlendirilirken 4. sınıf öğrencilerimiz için değerlendirme, hem ders içi performans hem de haftalık ders saati dağılımına göre yapılacak olan yazılı sınavlara göre yapılmaktadır. GEO Koleji’nde, öğrenci başarıları sadece yazılı materyal ile test etmek yerine ortaya sundukları fikirler, bilimsel düşünebilme özellikleri, sorumluluk alma, grup çalışmasına yatkınlık, gözlem yapma, olumlu model alma vb. gözleme dayalı değerlendirme ölçütü ile de değerlendirilmektedir. Öğrencilerimizin eğitim hayatı boyunca kendi içinde olan gelişimlerini takip edebilmek ve öz değerlendirme becerileri kazandırmak amacıyla eğitim öğretim yılı içinde iki kere portfolyo sunumları yapılır. Portfolyo dosyalarında öğrencilerin yaptığı tüm özgün çalışmalar yer almaktadır. Sunum dosyası ürünleri, öğrencinin bir sonraki sene geçeceği sınıf seviyesine aktarılır.

GEO Eğitim Modeli

Endüstri 4.0, içinde yaşadığımız dünyanın bütün dinamiklerini yeniden ve köklü bir biçimde değiştirerek benzersiz bir geleceğin kapılarını açıyor. Bu başlıklar doğrultusunda birbirinden ayrılmaz bir bütün olarak yapılandırılan GEO Eğitim modeli, çok işlevli bir başarı için bütün çocukları geleceğin insanı olarak yetiştirmeye hazır!

Ataşehir Kampüsü

Gelecek o! Onun geleceği GEO!

Eylül 2018'de eğitim öğretim faaliyetlerine başlayan Ataşehir kampüsümüzde; okul öncesi, ilköğretim, ortaokul ve lise kademelerinde, GEO Eğitim Modeli ile çok işlevli bir başarı için bütün çocuklarımızı geleceğin insanı olarak yetiştiriyoruz. 

Geleceğin Eğitim İçeriği, Geleceğin Öğretmeni, Geleceğin Teknolojisi ve Geleceğin Mimarisi başlıklarıyla oluşturulan GEO Eğitim Modeli ile bütün öğrencilerimizi; geleceğe becerilerini geliştirmiş, ilgi ve yeteneklerinin farkında, bilgi olarak donanımlı ve etik değerlere sahip bireyler olarak hazırlarken “kavramların mimarisi mekanın da mimarisidir” diyerek eğitim modelimizi destekleyen özel mekanlar tasarlıyoruz. Bu kapsamda; GEO Class, GEO Amphi, GEO C-Lab, GEO T-Lab gibi geleceğin mimarisini yansıtan GEO’ya özel alanlarımız dışında kampüsümüzde ayrıca kapalı spor salonu, kapalı yüzme havuzu, jimnastik salonu, kütüphane, laboratuvarlar, konferans salonu, yemekhane ve çocuk oyun alanı bulunmaktadır.

GEO Class, 21. yüzyılın modern yüzünü yansıtan akıllı tahtası, özel masa sandalyeleri ve diğer araç gereçleri ile eğitim felsefemize en uygun sınıf ortamlarıdır. GEO’da teneffüsler dahil bütün zamanlar aktif dinlenme kavramının hayata geçirilebileceği, öğrencinin sosyal ve bilişsel gelişimine hizmet eden bir anlayışla düzenlendi. Bu kapsamda öğrencilerimiz sınıflardan koridorlara, okulun her santimetrekaresinde aktif bir şekilde öğreniyor.

GEO Koleji, sadece geleceğin eğitimi ile değil, geleceğin mimarisi ile de 21. yüzyıla hazırlanan gençliğimize gerekli olan tüm kazanımları eksiksiz edinmesi için yol gösteriyor!

Adres

Küçükbakkalköy Mah. Merdivenköy Yolu Cad. No: 24-38 B Blok Ataşehir / İstanbul 34750

Bilgi ve Kayıt

0216 709 24 36

Telefon

0216 322 44 36

E-Mail

info@geokoleji.com

Sizi Hemen Arayalım !

Aramayı tamamlamak için Enter'a basmanız yeterli.