Haber ve Duyurular

Tolga Ertem ile Atatürk Portreleri GEO'da Renklendi
Etkinlik
05.11.2019

Tolga Ertem ile Atatürk Portreleri GEO'da Renklendi

Ünlü ressam Tolga Ertem önderliğinde benzersiz Atatürk portreleri GEO Koleji'nde renklendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı Kutladık
Etkinlik
29.10.2019

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı Kutladık

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı öğrenci, veli, öğretmen, müdür ve yöneticilerimizle Balmumcu...

GEO Dance Academy Kayıtları Başladı!
Duyuru
02.10.2019

GEO Dance Academy Kayıtları Başladı!

Dans; duyguların ve fikirlerin, hareket, müzik ve ritim ile vücudun fiziksel ifadesidir. Tarih...

Neden GEO Koleji okul öncesini tercih etmelisiniz?
 • Güven ve sevgi dolu ortam
 • Hayat boyu öğrenmeyi ilke edinen eğitim kadrosu
 • Her öğrencinin “tek ve özel” olduğu anlayışı
 • 4 yaşta yarım gün İngilizce
 • 5 yaşta tam gün çift dilli (bilingual) program
 • Oyun temelli eğitim
 • Proje bazlı disiplinler arası öğrenim
 • Problemleri analitik düşünerek, çözüm üreten
 • Teknolojiyi aktif kullanan
 • İletişimde güçlü, iş birliğine açık, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen
 • Bilgiyi beceriye dönüştürüp yaşam için öğrenen
 • Merak eden, sorgulayan ve öğrenme sürecinden keyif alan öğrenciler için GEO Koleji okul öncesini (anaokulunu) tercih etmelisiniz!
Gelecekte ışınlanarak seyahat edebilecek miyiz?

Eder miyiz bilmiyoruz ama biz bu konulara kafa yoracak çocuğun, hayal kurabilme becerisini büyütüyoruz.


Her Çocuk Benzersizdir

Okul öncesi dönem, çocuğun öğrenmesinin en yoğun olduğu, davranışların, zihinsel yeteneklerinin en hızlı geliştiği ve biçimlendiği dönemdir. Bu süreçte kazanılan davranışlar tüm yaşam boyunca devam eder. GEO Koleji’nde bireyin kişilik oluşumunun en kıymetli yılları olan erken çocukluk döneminde verilen eğitime özel bir önem verilir. GEO okul öncesi eğitim programı, çocuğun kişilik özelliklerini dikkate alarak potansiyel gelişimine ve zeka alanlarında kendini yansıtmasına imkan veren çalışmalarla, her bir çocuğun benzersizliğine vurgu yapar. Bu yaş grubu çocukların, sosyal ve duygusal gelişimi desteklenirken yetişkinlik döneminde de daha üretici ve verimli olmaları sağlanır. GEO okul öncesi eğitim programı, ilk deneyimlerin getireceği akademik başarı ile birlikte hayat başarısını da odağa almış, bu gereklerden yola çıkarak bütünsel gelişimi hedefler.

 

Okul öncesi eğitimin en temel amacı çocukları sosyal, duygusal, fiziksel, bilişsel ve öz bakım becerileri ile donatıp bir üst eğitim basamağına hazırlamaktır. GEO okul öncesi öğrencileri, bütüncül olarak ilkokula hazır bulunma becerilerini, güvenli bir öğrenme çevresinde geliştirirler.

 

Okul öncesi eğitim hayatına GEO’da başlayan çocuklar bireyselleştirilmiş öğrenme serüvenlerine, farklılıklarını geliştiren bir içerikle devam ederler. Yaş grubuna uygun aktivitelerle, bilgilerin yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmalar yapılır. Okul öncesi grubunun en önemli özelliği olan tekrarın önemi de göz önünde bulundurularak, öğrenim sürecinin uzun sürelere yayıldığı bir eğitim programı sunulur. Tüm bunların ötesinde, ana dillerini ve yabancı dili kullanırken kendine güvenen öğrenciler yetiştirmek başlıca amaçlarımızdan biri olarak benimsenmiştir.

 

GEO olarak öğrencilere; büyük-küçük kas gelişimi, bilişsel gelişim, öz bakım becerileri, sosyal becerileri, dil kullanımı becerilerini kazandırmakta; bu kazanımları da güncel ve öğrenci merkezli bir müfredat oluşturarak yeni bilgilere ulaşımını sunduğumuz eğitim ortamımızla desteklemekteyiz. Her çocuğun, kendine özgü öğrenme stili olduğunun bilincinde olmanın yanı sıra 21. yüzyıl becerileri çerçevesinde grup içinde iş birliğine uygun olarak çalışabilme becerisini de geliştirmek için sınıf içi yaptığımız projelerin yanı sıra Eko-Okul gibi uluslararası projelerle de gelişimlerine katkı sağlamaktayız.


Aile ile İş Birliği

GEO, bilimsel gelişmeleri yakından takip ederek yaşam boyu “öğrenen okul” olmayı, “öğreten okul” kimliği kadar önemser. Öğrenen okul kültürünün oluşması adına, velilerinin de bu çembere katılmalarının çok önemli olduğunun farkındadır. Çocuğun gelişiminde rol oynayan en önemli öğelerden birisi ailedir. Aile katılımını destekleyen programlarda yetişen çocukların gelişimindeki olumlu etkilerin kalıcı olduğu araştırmalar tarafından ortaya konmuştur. Bu nedenle okul öncesinde, ailenin okulu, okulun aileyi ortak gördüğü bir anlayış benimsenir. Çocuğun sağlıklı gelişimini sağlamak adına programımızda, anne babaların, çocukların gelişim ve eğitimlerine katkıda bulunmaları için “aile katılımı” etkinliklerine yer verilir.


Öğrenmenin Temeli: Oyun

İyi ve etkili bir öğrenim geçmişinin temel gereksinimi çocuğun kendisinin yapmak istediği bir etkinliğe olanak sağlamaktır. GEO’da çocuklar öğrenmeye oyunla başlar, oyunla öğrenme sürecine aktif olarak dahil olur, yaparak ve yaşayarak öğrenirler.

 

Oyunun, insan gelişiminde temel faktör olduğunun bilinciyle “öğrenmeyi öğrenmek” için GEO Play saatlerinde öğrencilerimiz, hayal gücü ve yaratıcılıklarıyla çocukça öğrenmeye devam ederler. GEO Genius Hour ve GEO Must (Try, Play, Listen, Watch) derslerimizde, öğrencilerimiz üreterek ve bir ürün ortaya koyarak aktif öğrenme sürecinde rol alırlar.

 

GEO aktif öğrenme yaklaşımını, GEO Eğitim Modeli çerçevesinde yapılandırır. Bu çerçevede, eğitim öğretim faaliyetlerinin temelini oluşturan sorular ve bu sorulara verilen yanıtlar öğrenciler ile öğretmenlerin eğitim içerikleriyle olan bağını kalıcılaştırır. Aktif öğrenme yaklaşımımızla kendi öğrenmelerinin farkında olan dönüşümlü düşünen öğrenciler, öğrenmenin asıl öznesidir.


4 Yaş’ta Branş Dersleri, İkinci Dil ve Sanat

GEO okul öncesi 4 yaş grubu eğitim içeriğinde, eğitici ve yaratıcı etkinlikleri renkli ve eğlenceli bir çevrede sunmaktadır. Eğitim programımızda, öğrencilerin merak duygusunu harekete geçirmek, etkinliklerden keyif almalarını sağlamak ve özellikle dil gelişimlerine katkıda bulunmak için yaş seviyelerine uygun materyallerden faydalanılır. Günlük rutinler öğrencinin kendini güvenli bir ortamda hissetmesini sağlayarak öz güven geliştirmelerine yardımcı olur ve öğrenmenin en önemli parçasını temsil ederler. Eğitim programı, alanlarında uzman öğretmenler tarafından verilen, Yaratıcı Drama, Görsel Sanatlar, Satranç, Bale, Müzik, Beden, GEO Genius Hour, laboratuvar gibi derslerle zenginleştirilmiştir. 4 yaştan itibaren yarım günle başlayan İngilizce edinimi müfredatımızda yerini almaktadır. 

 

Dil bilimciler, çocukların zihinsel ve duyusal üstünlüklerinden ve esnekliklerinden dolayı yabancı dil öğretiminin erken yaşlarda çok daha etkin sonuçlar vereceğini araştırmalar sonucunda sunmuşlardır. Özellikle de erken yaşta yabancı dil öğretimi çocukta düşünmeye yönelik esnekliği ve dinleme yetisini geliştirmektedir. Yabancı dil, çocuğun zihnini diğer kültürlere açan bir penceredir. Bu noktadan yola çıkan GEO “her insan farklıdır, tektir ve her kültür içinde bir değer taşır” yaklaşımını öğrencilerine aşılayarak, farklı ülke ve kültürdeki insanları anlamasına yol gösterir.

 

Öğrenciler dili; görseller, şarkılar, oyunlar, hikayeler ve hareketli aktivitelerin yanı sıra eğitsel klipler, animasyonlar ve interaktif oyun tabanlı dijital materyallerden faydalanarak; bir deney yapmak, hikaye izleyip canlandırmak, bir dünya vatandaşı olduğunun farkındalığını sağlayan aktiviteler gerçekleştirmek, farklı kültürleri inceleyerek bunlar hakkında fikir sahibi olmak, okul gezilerinin dil öğrenimini destekleyici nitelikte olması ve benzeri birçok aktivite ile yaşayarak öğrenir.

 

İki dilde hikaye okuma saatlerimiz ile bu yaş gurubunun hem kelime dağarcıklarını hem de dinleme becerilerini geliştirmelerine olanak sağlarken; sanat ve laboratuvar derslerimiz ile psiko-motor alanlarını destekliyor, el-göz koordinasyonunu ve dikkatlerini de geliştiriyoruz. Öğrencilerimizin eğitim yolculuklarında karşılaşacakları müfredatın temelini oluşturmak için şekil-zemin algısı, örüntü, arttırma ve eksiltme çalışmalarına da yer verilir. 
 

4 Yaş Eğitim Programımızla;

 • Merak ile başlayan öğrenme yolculuklarının aynı şevkle devamı sağlanır
 • Öğrencilerin bilişsel, duygusal, sosyal, fiziksel ve dil gelişimi desteklenir
 • Öz bakım becerilerini geliştirmeleri sağlanır
 • Kendinin ve nasıl öğrendiğinin farkına varması sağlanır 
 • Öğrencilerin organizasyon becerisi, ekip çalışması, zaman yönetimi gibi becerileri geliştirmeleri sağlanır
 • Edindikleri bilgi ve becerileri farklı ortamlara transfer etmeleri desteklenir
 • Kişisel ilgi ve yeteneklerini fark edip bunları kullanmaları sağlanır
 • Kendine güvenerek iletişim kurmaları sağlanır. 

5 Yaş’ta (İlkokul Hazırlık) Branş Dersleri, İkinci Dil ve Sanat

Erken çocukluk döneminin en olgun ve işbirlikçi yaş dönemidir. 5 yaş çocuğu artık küçük yaş dönemlerinin belirsizliklerini sonlandırmış, daha dengeli daha sorumluluk sahibi ve ilkokula hazır hale gelmiştir. GEO Koleji olarak öğrencilerimizi, ilkokulumuza tam ve donanımlı bireyler olarak hazırlamaktayız. Eğitim programımızda, öğrencilerin “merak” duygusunu harekete geçirmek, etkinliklerden keyif almalarını sağlamak ve özellikle dil gelişimlerine katkıda bulunmak için yaş seviyelerine uygun materyallerden faydalanılır. Okul öncesinde sadece yabancı dil üzerine değil “dil” üzerine odaklanılması ve her iki dili de etkin kullanan çocuklar yetiştirilmesi hedeflenir. GEO’da, günlük akış içerisine yayılmış zengin dil etkinlikleri ile çocukların dil gelişimini destekleyen, birbirini tamamlayan nitelikte ve paralel yürüyen özgün Türkçe ve İngilizce eğitim programlarının kullanıldığı bir sistem yürütülür.

 

Erken yaşlarda İngilizce ediniminin çağın vazgeçilmez bir değeri olduğunun bilinciyle, GEO Koleji Hazırlık Sınıfı Müfredatı ile İngilizce ve Türkçe paralel bir şekilde yol alır. İngilizce programı, Türkçe programıyla paralel ilerleyen yaklaşımı ile tam günlük bir programdır. Öğrencilerimiz bir yandan ana dillerinde kendilerini doğru ifade etme, dili doğru kullanma ve özgüven gibi becerilerini geliştirirken diğer bir yandan da İngilizce’yi de rahatlıkla ve doğal akışında kullanabilecek seviyeye gelirler.

 

Öğrenciler, erken yaşta İngilizce eğitimi ile kültürler arası farklılıkları ve benzerlikleri gözlemler, değişik kültürlere saygı duyma özelliklerini kazanır, karşılaştırmalar yaparak kendi kültürel özelliklerini daha iyi tanırlar. Öğrenmenin kalıcı olması için özgün materyaller, gerçek nesneler kullanılarak zengin bir eğitim ortamı sağlanır. Türkçe ve İngilizce eğitim programlarının birbirini destekler nitelikte olmasına, öğrencilerin kendi anadillerinde tanışıklık kurdukları kavram ve sözcükleri, yabancı bir dilde daha iyi anlayabilecek özellikte olmasına özen gösterilir. Öğrencilere ana dillerini öğrendikleri şekilde İngilizceyi edindirme hedeflenir, bu sebeple İngilizce öğretmenleri gün boyunca, doğal yaşamlarının bir parçası olarak görmesi amacıyla ders saatleri haricinde gezilerde, yemek saatlerinde, serbest oyun ve bahçe zamanlarında da öğrencilerle birliktedir.

 

Öğrenciler derste ise dili; görseller, şarkılar, oyunlar, hikayeler ve hareketli aktivitelerin yanı sıra eğitsel klipler, animasyonlar ve interaktif oyun tabanlı dijital materyallerden faydalanılarak bir deney yapmak, hikaye izleyip canlandırmak, bir dünya vatandaşı olduğunun farkındalığını sağlayan aktiviteler gerçekleştirmek, farklı kültürleri inceleyerek bunlar hakkında fikir sahibi olmak, okul gezilerinin dil öğrenimini destekleyici nitelikte olması ve benzeri birçok aktivite ile yaşayarak öğrenir.

 

Sanat ve laboratuvar derslerimizde, çocukların psiko-motor alanlarını desteklerken el-göz koordinasyonunu ve dikkatlerini de geliştirmesine olanak verilir. Bunların yanı sıra hikaye okuma saatleri ile hem kelime dağarcıklarını hem de dinleme becerilerini geliştirmeleri hedeflenir. Öğrencilerimizin eğitim yolculuklarında karşılaşacakları müfredatın temelini oluşturmak için şekil-zemin algısı, örüntü çalışmaları yapılır. Öğrencilerimizi ilkokula hazırlamak için görsel materyallerle destekleyerek ses hissetme çalışmaları yapılır. 

5 Yaş (İlkokul Hazırlık) Eğitim Programımızla;

 • Merak ile başlayan öğrenme yolculuklarının aynı şevkle devamı sağlanır
 • Öğrencilerin bilişsel, duygusal, sosyal, fiziksel ve dil gelişimi desteklenir
 • Otonom becerilerini geliştirmeleri sağlanır
 • Okul olgunluğunun gelişimi desteklenir
 • Dönüşümlü düşünerek yapabileceklerinin ve sınırlılıklarının farkına varması sağlanır
 • Öğrencilerin organizasyon becerisi, ekip çalışması, zaman yönetimi gibi becerileri geliştirmeleri sağlanır
 • Sorumluluk bilincini geliştirerek ilkokula hazır olmaları sağlanır
 • Edindikleri bilgi ve becerileri farklı ortamlara transfer etmeleri desteklenir
 • Kendine güvenerek etkili bir iletişim kurmaları desteklenir. 

Okul Öncesinde Bilim

Çocuklarda 4 yaşından itibaren kavram geliştirme becerileri oluşmaya başlar. Bu nedenle çocukların bilimle erken yaşta tanışmış olması çok önemlidir. Zihinlerinde geliştirdikleri kavramların niteliğini, içerisinde bulundukları çevre koşulları etkiler. Gelişim sürecinde nitelikli kavramların gelişmesi için GEO öğrencilere uygun ortamlar hazırlar. Çocukların kavram geliştirme süreçleri ile bilim insanlarının bilimsel araştırma yapma süreçleri arasında anlamlı bir benzerlik gözlenir. Bu durum sahip oldukları gelişim alanlarını destekler ve gelişim alanlarına yeni yönler kazandırır. Çocuklar kavram geliştirme sürecinde bilim insanları gibi doğa olaylarına ilişkin tahminlerde bulunup sonuçlar çıkarabilirler. Bu nedenledir ki GEO’da çocuklara “bilim insanı” gözüyle bakılır.

 

GEO, okul öncesi öğrencileri ile deney planlama ve yapmada, hipotez durumuna ve değişkenlere bağlı olarak çeşitli yollar izler. Kullanılan bilim eğitimi programı, her hafta yapılan bilim dersleri ile öğrencilerin bağımsız olarak kendi iradeleriyle deney düzeneği planlayıp oluşturmasını sağlar. Hazırlanan bilim programı, okul öncesi öğrencilerinin temel süreç becerilerini gözlem yaparak ve duyu organlarını aktif kullanarak kazandırır. Bu süreçte GEO okul öncesi öğrencileri; gözlem, karşılaştırma, sınıflandırma, iletişim, ölçme, tahmin etme ve sonuç çıkarma becerilerini deneyimleme fırsatı bulurlar.


Okul Öncesinde Geleceğin Teknolojisi

GEO’da öğrenciler, teknolojiyi etkin bir şekilde kullanmayı öğrenirken becerilerini geliştirmiş, ilgi ve yeteneklerinin farkında, bilgi olarak donanımlı ve etik değerlere sahip bireyler olarak yetişir. GEO, Geleceğin Teknolojisi ile yaşamın ve öğrenmenin her alanında teknolojiyi aktif kullanarak yüzyılın dinamiklerine değer katan bir öğrenen toplumu yetiştirir.

 

GEO C-Lab ve GEO T-Lab alanlarını aktif kullanan öğrenciler, geleceğin dijital dünyasına hazırlanır. GEO, erken yaşta kodlamayı öğreterek, öğrencilerinin yaratıcılıklarını tetikler, özgüvenlerini arttırır, problem çözme, takım çalışması ve proje üretme gibi pek çok alanda beceri kazandırmayı hedefler.

 

GEO, okul öncesinden itibaren öğrencilerine bir problemin ya da sorunun çözümü için ihtiyaç duyulan tüm işlemlerin mantıksal olarak, sıralı bir şekilde ifade edebilmeleri için algoritma eğitimi verir. Öğrencilerin kendi yaratıcılıklarını kullanarak kendi problem durumlarını üretip bunlara uygun algoritma yapılarını oluşturmalarını sağlar. Kodlama yolculuğunda Cubetto ile tanışıp oluşturdukları problem durumlarını çözüme kavuşturmalarını, temel kodlama eğitimine keyifli bir giriş yapmalarını sağlar.


Ölçme Değerlendirme

GEO felsefesinde her öğrenci özel ve biriciktir. Eğitim sürecinde olduğu gibi değerlendirme boyutunda da bu biricikliğe saygı gösterilen bir tutum sergilenir. Bu nedenle değerlendirme, öğrencinin kendi gelişim hızına göre tanımlanır ve farklılaştırılır.

 

Eğitim sürecinin en önemli unsurlarından biri ölçme değerlendirmedir. GEO öğretmenleri, öğrencinin gelişim yolculuğunda onlara eşlik eden rehberlerdir. Öğrencilerin bireysel gelişimlerini destekler, eksikliklerini tamamlar, problem çözme ve analitik düşünmelerini sağlarlar.

 

Okul öncesi öğrencilerimizin bireysel gelişimleri detaylı bir şekilde değerlendirilir. Her öğrencinin tüm gelişim alanlarında kendi olduğu yerden daha ileriye gitmesi için destek planları yapılır. Öğrencilerimize yönelik bireysel ve grup gözlem notları, anekdot kayıtları, beceri gözlem formları, portfolyolar, dönemsel gelişim raporları gibi farklı ölçme-değerlendirme yöntemlerinin kullanılması, bütünsel bir yaklaşımın uygulanmasını ve sonuçların her öğrencimize kendine özel bireysel destek olarak dönmesini sağlar. 

GEO Eğitim Modeli

Endüstri 4.0, içinde yaşadığımız dünyanın bütün dinamiklerini yeniden ve köklü bir biçimde değiştirerek benzersiz bir geleceğin kapılarını açıyor. Bu başlıklar doğrultusunda birbirinden ayrılmaz bir bütün olarak yapılandırılan GEO Eğitim modeli, çok işlevli bir başarı için bütün çocukları geleceğin insanı olarak yetiştirmeye hazır!

Ataşehir Kampüsü

Gelecek o! Onun geleceği GEO!

Eylül 2018'de eğitim öğretim faaliyetlerine başlayan Ataşehir kampüsümüzde; okul öncesi, ilköğretim, ortaokul ve lise kademelerinde, GEO Eğitim Modeli ile çok işlevli bir başarı için bütün çocuklarımızı geleceğin insanı olarak yetiştiriyoruz. 

Geleceğin Eğitim İçeriği, Geleceğin Öğretmeni, Geleceğin Teknolojisi ve Geleceğin Mimarisi başlıklarıyla oluşturulan GEO Eğitim Modeli ile bütün öğrencilerimizi; geleceğe becerilerini geliştirmiş, ilgi ve yeteneklerinin farkında, bilgi olarak donanımlı ve etik değerlere sahip bireyler olarak hazırlarken “kavramların mimarisi mekanın da mimarisidir” diyerek eğitim modelimizi destekleyen özel mekanlar tasarlıyoruz. Bu kapsamda; GEO Class, GEO Amphi, GEO C-Lab, GEO T-Lab gibi geleceğin mimarisini yansıtan GEO’ya özel alanlarımız dışında kampüsümüzde ayrıca kapalı spor salonu, kapalı yüzme havuzu, jimnastik salonu, kütüphane, laboratuvarlar, konferans salonu, yemekhane ve çocuk oyun alanı bulunmaktadır.

GEO Class, 21. yüzyılın modern yüzünü yansıtan akıllı tahtası, özel masa sandalyeleri ve diğer araç gereçleri ile eğitim felsefemize en uygun sınıf ortamlarıdır. GEO’da teneffüsler dahil bütün zamanlar aktif dinlenme kavramının hayata geçirilebileceği, öğrencinin sosyal ve bilişsel gelişimine hizmet eden bir anlayışla düzenlendi. Bu kapsamda öğrencilerimiz sınıflardan koridorlara, okulun her santimetrekaresinde aktif bir şekilde öğreniyor.

GEO Koleji, sadece geleceğin eğitimi ile değil, geleceğin mimarisi ile de 21. yüzyıla hazırlanan gençliğimize gerekli olan tüm kazanımları eksiksiz edinmesi için yol gösteriyor!

Adres

Küçükbakkalköy Mah. Merdivenköy Yolu Cad. No: 24-38 B Blok Ataşehir / İstanbul 34750

Bilgi ve Kayıt

0216 709 24 36

Telefon

0216 322 44 36

E-Mail

info@geokoleji.com

Sizi Hemen Arayalım !

Aramayı tamamlamak için Enter'a basmanız yeterli.