Haber ve Duyurular

Atatürk'ü Anma Töreni
Etkinlik
10.11.2019

Atatürk'ü Anma Töreni

Saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz...

Tolga Ertem ile Atatürk Portreleri GEO'da Renklendi
Etkinlik
05.11.2019

Tolga Ertem ile Atatürk Portreleri GEO'da Renklendi

Ünlü ressam Tolga Ertem önderliğinde benzersiz Atatürk portreleri GEO Koleji'nde renklendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı Kutladık
Etkinlik
29.10.2019

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı Kutladık

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı öğrenci, veli, öğretmen, müdür ve yöneticilerimizle Balmumcu...

Neden GEO Koleji ortaokulunu tercih etmelisiniz?
 • Güven ve sevgi dolu ortam
 • Uluslararası (MYP) müfredat ile uyumlu GEO Koleji’ne özgü öğretim programı
 • Her öğrencinin “tek ve özel” olduğu anlayışı
 • Hayat boyu öğrenmeyi ilke edinen öğretim kadrosu
 • Proje bazlı disiplinler arası öğretim ve kalıcı öğretimi sağlayan yenilikçi anlayış
 • İletişimi çeşitli şekillerde, güçlü ve en az iki yabancı dilde yetkin gerçekleştirebilen
 • İş birliğine açık, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen
 • Uluslararası bilince sahip, yerel ve küresel sorunlara çözüm üretebilen
 • Güçlü kimlikli, potansiyelinin ve yeteneklerinin farkında olan ve bunları yansıtabilen
 • 21. yüzyıl becerileri ile donatılmış entelektüel bakış açısına sahip
 • Diğer kültürlere karşı hoşgörü ve saygıya sahip
 • Bilgiyi beceriye dönüştürüp, öğrenmenin sorumluluğunu alarak okul için değil hayat için öğrenen
 • Sanat ve sporda yetkin
 • Problemleri analitik düşünerek, çözüm üreten ve eyleme geçebilen
 • Teknolojiyi aktif kullanarak; 3 boyutlu tasarım yapan, kodlamayla ve robotikle üreten
 • Merak eden, sorgulayan ve öğrenme sürecinden keyif alan öğrenciler için GEO Koleji ortaokulunu tercih etmelisiniz!
Gelecekte çevre kirliliği problemi ortadan kalkacak mı?

Kalkacak mı bilmiyoruz ama bu dönüşümü sağlayacak çocuğun, doğayı koruyup ona saygı duymasını sağlıyoruz!


Bilgi ve Beceriler ile Donanım

Ortaokul, öğrencilerin aktif öğrenmenin tam merkezinde yer aldığı, yaratıcı, yorumlayıcı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirdiği, karmaşık problemleri gerek kendi başına gerekse iş birliği içerisinde çalışarak çözme yeteneklerini geliştirdikleri bir dönemdir. Bu kademe, öğrencilerin çeşitli rollere kolay adapte olarak girdiği sosyal çevrede cesur olma alışkanlığını edindiği, ihtiyaçları olan bilgiyi bularak organize etmeyi ve geliştirerek kullanmayı öğrendiği, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal mutluluğa sahip dengeli bireyler olarak yetiştikleri, kişiliklerinin temellerini sağlamlaştırıp olgunlaştırdıkları en önemli yılları kapsamaktadır.

 

GEO Koleji, öğrencilerini; Geleceğin Eğitimi İçeriği başlığından yola çıkarak, öğrenmenin sorumluluğunu taşıyan, duyarlı, güncel hayata ve dünyaya uyumlu, farklı kültürlere saygı duyan, çevresinde olan biteni merak eden, araştıran, sorgulayan, 21. yüzyılda yaşam standartlarına yön verecek, iletişim yeterliliğine dil ve kültürel bilgiyi entegre ederek, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı dünya vatandaşı bireyler olarak yetiştirmeyi hedefler.

 

GEO’da ortaokul eğitimi, bir birey olarak kendisinin, süregiden çeşitlilik karmaşası içindeki sosyal-toplumsal hayatın ve değişen dünya dinamiklerinin farkına varmaya başlamış öğrenciyi temel alır. GEO’da ortaokul programı, öğrencinin bilişsel süreçlerini doğru tarafa yönelterek hem akademik hem de beceri düzeyindeki gelişimini artırmayı amaçlar.


Branş Dersleri, Sanat, Spor

Ortaokul eğitim hayatına GEO’da başlayan öğrenciler, Geleceğin Öğretmeni ve Geleceğin Teknolojisi ile disiplinler arası, gerçek hayata dönük, kalıcı öğrenmenin odağında, bireysel farkındalık fırsatlarını tecrübe ederler.

 

GEO’da branş dersleri, ortaokul öğrencilerimize özel olarak düzenlenmiş programlar çerçevesinde, öğrencilerimizin gelişimine uygun olarak planlanır. Sanat ve spor etkinlikleriyle öğrenciler GEO’da akademik başarılarının yanı sıra sosyal ve kültürel farkındalığı gelişmiş, resim, müzik, dans ile kültürler arası tüm etkinlikler ve projelerle kendilerini rahat ifade edebilen bireyler olarak yetişirler.

 

Öğrencilerin ilgileri paralelinde seçtikleri maker-robotik, yaratıcı film/senaryo, yaratıcı yazarlık, Destination Imagination gibi yaratıcılıklarını esas alan kulüp derslerinin yanı sıra Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi dersleri de programımızda yer almaktadır.


Yabancı Dilde Akıcılık ve Yeterlilik

İngilizce Eğitimi

 

5. sınıfta İngilizce Hazırlık Programı ile İngilizce öğrenme süreçlerine fark edilir bir ivmeyle devam eden GEO öğrencileri, uluslararası standartlardaki içerik ve materyallerle kendilerini yazılı ve sözlü platformlarda ifade etmelerini destekleyen bir İngilizce programını deneyimler. GEO’da İngilizce eğitimi, öğrenenlerin dil geçmişi temel alınarak oluşturulmuştur. Farklılaştırılmış öğretimden yola çıkarak iki dilde ve iletişimde akıcılığı, ana dilde ve yabancı dilde alıcı dil becerisi ve üretken dil becerisini esas alır. Bu süreç yaratıcı yazarlık, sunum hazırlama ve sunma, metin yazarlığı, sözel ve yazılı iletişim becerisi, yorumlama, anlamlandırma ve değerlendirme içeriklerini kapsar.

 

GEO’da iki yabancı dil eğitimi alan ortaokul öğrencileri; aktif, araştırmacı ve hayat boyu öğrenen bireyler olarak yetişirler. Dil programı ile sağlanan imkanlar, öğrencileri her geçen gün değişen küresel yaşama ayak uydurmak için gerekli bilgi ve becerilerle donatır.

 

Başlıca amacımız, dili eğitimin odak noktasında tutmak; öğrencilerin derslerde aktif rol alarak, aktiviteler ile ilgi çekici ve günlük hayatla bağlantılı olmalarını sağlamaktır. Dijital kullanım açısından kuvvetli ve yetkin metodolojisi olan eğitim öğretim araç gereçleri kullanılır.

 

Her bir sınıf düzeyinde dil eğitimi, güçlü bir bilgi temeli oluşturmak ve önemli kavramları keşfederek eleştirel düşünme becerilerini geliştirerek, dil edinimi üzerine odaklanan ileriye taşıyıcı ve anlamlı bir deneyimdir. Her öğrencinin farklı öğrenme stili, kendine özgü öğrenme profili olduğunun ve her birinin farklı hızda ilerlediğinin bilincinde olan GEO’da, öğretim uygulamalarında farklılaştırılmış yönergelerin önemli bir yeri vardır.

 

5-8. sınıf seviyelerinde amaçlanan, öğrencileri elde ettikleri alt yapı ile CEFR kriterleri doğrultusunda B2 seviyesinde mezun edebilmektir. B2 seviyesinde bir öğrenci güncel bir konu olması koşuluyla uzun konuşma, sunum ve çağdaş edebi düz yazıyı anlayabilir, öğrendiği dili anadili olarak konuşan kişilerle anlaşmayı mümkün kılacak bir doğallıkla iletişim kurabilir, ilgi alanına giren konularla ilgili bilgi verebilir ve anlaşılır metinler yazabilir. Makale, öykü, biyografi ve röportajlar kullanarak aktif okuma yöntemleri uygulama, okuduklarından notlar çıkarabilme, kitap analizi yapma, yaratıcı ve etkili bir sunum hazırlama ve bunu topluluk önünde sunabilme gibi konular da bu programın ana amaçlarındandır.

 

Dil öğrenimi, özgün materyal kullanımı, eTwinning projeleri, yurt dışı ve ders dışı aktiviteler (JMUN, DI vb.) ile gerçek yaşam bağlamına aktarılır. Öğrenciler, farklı türlerde kitapları okuyup, okuma becerilerini geliştirirken, proje çalışmaları ile kitap ve içerik hakkında hedeflenen kazanımlara ulaşır. Bu çalışmaların içeriği sözlü sunum, kompozisyon, deneme yazısı, drama çalışmaları ve uygulamalı etkinliklerden oluşmaktadır. Derslerimizde öğrenciler çok çeşitli edebi yaklaşımlarla tanıştırılır. Yaratıcı temalar işlenerek öğrencilerin dinleme, yazma ve okuma becerileri geliştirilir.

 

Öğrencilerin İngilizce seviyeleri objektif bir ölçme değerlendirme sistemiyle, başarılarının uluslararası standartlarda belgelendiği Cambridge Üniversitesi tarafından düzenlenen ESOL sınavları ile ölçülür.
 

Almanca Eğitimi


Yabancı dili kültürüyle birlikte öğretmenin esas alındığı GEO’da, ikinci yabancı dil olarak Almanca eğitimi verilmektedir. Öğrencilerin ilk önce bu dilin farkına varması, daha sonra Almanca’yı severek ve yaşayarak öğrenmeleri hedeflenir. Almanca eğitimi ile öğrenciler okuma, yazma, dinleme, anlama, konuşma gibi dil becerilerini geliştirirken, aynı zamanda sözcük dağarcığını geliştiren etkinlikler, diyalog çalışmaları yaparak ve videolar izleyerek dili etkin bir biçimde edinirler.

İkinci yabancı dil eğitiminde;

 • Yeni bir dili sevmeyi ve dil bilmenin verdiği özgüvenle kendini Almanca ifade edebilen iletişimi güçlü bireyler kazandırmak
 • Öğrencilerin derse aktif katılımı sayesinde temel kelime hazinesi edinmelerini sağlamak
 • Görüşlerini, hayallerini betimleyebilmelerini sağlamak
 • Almanca konuşan ülkelerin yaşamına ve kültürlerine ilişkin bir bakış açısı kazanıp kültürler arası farkındalıklarının artmasını sağlamak amaçlanır.

GEO’da yapılan konuşma becerisini pekiştirmeye yönelik dersler sonunda öğrencilerimiz, Goethe Enstitüsü tarafından uygulanan ve uluslararası geçerliliği olan Uluslararası FIT sınavlarına (FIT 1- A1 ve FIT 2- A2) girmeye hak kazanır ve dil seviyelerini sertifika ile belgeleyebilirler.


Ortaokulda Bilim

GEO, bilim eğitiminde öğrenciyi merkeze alan, etkili öğrenme ve öğretme temelli yaklaşımı benimseyen bir tutum içerisindedir.

 

GEO bunun da ancak üst düzey zihinsel süreç becerileriyle olabileceğinin farkındadır. Bu sebeple öğrencilerin ezberden çok kavrayarak öğrenmesi, karşılaşılan yeni durumlarla ilgili problemleri çözebilmesi ve bilimsel yöntem süreç becerilerini geliştirmesi için yapıcı yaklaşımla tasarlanan dersler, Geleceğin Mimarisi ile tasarlanmış GEO T-Lab’larda yapılır.

 

Uygulanan bilim eğitimi öğrencilerin yaşadıkları çevreyi doğru gözlemleyip, doğru yorumlayabilmesine imkan sağlar. Bu sayede GEO öğrencileri hayata uyum sağlama konusunda başarılıdır.


Ortaokulda Geleceğin Teknolojisi

Geleceğin Teknolojisi ile yaşamın ve öğrenmenin her alanında teknolojiyi aktif kullanarak yüzyılın dinamiklerine değer katan bir öğrenen toplumu yetiştirmek için yola çıkan okulumuzda, GEO C-Lab ve GEO T-Lab alanlarını aktif kullanan öğrencilerimiz, geleceğe tam donanımlı bireyler olarak hazırlanır. GEO Koleji olarak amacımız; öğrencilerimizi, rekabetin her geçen gün arttığı bu teknoloji çağında, hayata karşı ayakları yere basan, karşılaştıkları sorunlara çözüm üretebilen, iletişim becerileri kuvvetli, sosyal bireyler olarak yetiştirmektir.

 

GEO’da öğrenciler, teknolojik ilerlemelere öncülük eder ve yaratıcı projelere imza atar. Eğitim yolculuğunda farklı teknolojilerle tanışıp ilerlemeleri konusuna yol göstermek üzere zengin bir müfredat programı uygulanır. Müfredat gerçek hayat projeleri ile mühendislik, teknoloji ve kodlama deneyimleri sunan, yaparak öğrenme seti olan LEGO Education WeDo 2.0 aracılığıyla gerçekleştirilir.

 

Teknolojiyi tüketen değil üreten bireylerin yetiştiği GEO’da, öğrenciler kendi problem durumlarını üretip çözüme ulaştırır. Çeşitli yazılım dillerinin yanı sıra 3D çizim ve teknolojileri, sanal ve arttırılmış gerçeklik uygulamaları, robot programlama gibi alanlarla da kişisel gelişimlerine katkıda bulunulur. GEO’da teknoloji, ihtiyaca karşılan veren, araştırma ve geliştirmeye olanak sağlayan bir bütün olarak ele alınır.


Ölçme Değerlendirme

GEO’da ölçme değerlendirme anlayışı, GEO Eğitim Modeli’ne ve öğrencilerin bireysel ilgi alanları ile algılama stillerine uygun olarak düzenlenerek klasik başarı değerlendirmesinin ötesinde yer alır.

 

GEO’da başarı değerlendirilmesi, belli bir sistem içerisinde ve farklı ölçme araçları ile gerçekleştirilir. Dönem başında uygulanan “hazır bulunma” sınavı ile öğrencilerin düzeyini belirleyerek eksikliklerini gidermeye yönelik çalışmalar yapılır. Yapılan ölçme değerlendirme sonuçlarına göre öğrencilerin başarı düzeylerini artırabilmek için bireysel çalışmalar yapılarak öğrenciler desteklenir.

 

Çok geniş bir eğitsel etkinlik yelpazesine sahip olan GEO’da, öğrenci her yıl en az bir proje ve etkinlikte çalışarak sosyal yönlerini de geliştirir ve toplumda üreten ve fark edilen bireyler olarak yetişir. Öğrencilerimiz her yıl ulusal ve uluslararası birçok yarışmaya, konferansa ve fuara katılırlar, sınavlara ve yarışmalara hazırlanırlar. Ölçme değerlendirme, her zaman öğretim ve öğrenimin bir parçasıdır ve müfredat programının bir yansımasıdır.

 

Sorumluluğumuzun, öğrencilerin kendi içlerindeki gelişmelerini değerlendirmek olduğuna inanıyoruz. Öğrencilerin birbirlerine oranla ve rekabet içinde değerlendirilip ödüllendirilmelerinin bazı çocuklar için başarısızlık damgası olduğunu düşünüyoruz. Üst düzeyde performans gösteren çocuklar için amaç bir önceki düzeylerini aşma hırsıdır. Düşük performans gösteren çocuklar içinse başarı ulaşılabilir bir hedeftir ve çabalarının her zaman karşılığı vardır.

GEO Eğitim Modeli

Endüstri 4.0, içinde yaşadığımız dünyanın bütün dinamiklerini yeniden ve köklü bir biçimde değiştirerek benzersiz bir geleceğin kapılarını açıyor. Bu başlıklar doğrultusunda birbirinden ayrılmaz bir bütün olarak yapılandırılan GEO Eğitim modeli, çok işlevli bir başarı için bütün çocukları geleceğin insanı olarak yetiştirmeye hazır!

Ataşehir Kampüsü

Gelecek o! Onun geleceği GEO!

Eylül 2018'de eğitim öğretim faaliyetlerine başlayan Ataşehir kampüsümüzde; okul öncesi, ilköğretim, ortaokul ve lise kademelerinde, GEO Eğitim Modeli ile çok işlevli bir başarı için bütün çocuklarımızı geleceğin insanı olarak yetiştiriyoruz. 

Geleceğin Eğitim İçeriği, Geleceğin Öğretmeni, Geleceğin Teknolojisi ve Geleceğin Mimarisi başlıklarıyla oluşturulan GEO Eğitim Modeli ile bütün öğrencilerimizi; geleceğe becerilerini geliştirmiş, ilgi ve yeteneklerinin farkında, bilgi olarak donanımlı ve etik değerlere sahip bireyler olarak hazırlarken “kavramların mimarisi mekanın da mimarisidir” diyerek eğitim modelimizi destekleyen özel mekanlar tasarlıyoruz. Bu kapsamda; GEO Class, GEO Amphi, GEO C-Lab, GEO T-Lab gibi geleceğin mimarisini yansıtan GEO’ya özel alanlarımız dışında kampüsümüzde ayrıca kapalı spor salonu, kapalı yüzme havuzu, jimnastik salonu, kütüphane, laboratuvarlar, konferans salonu, yemekhane ve çocuk oyun alanı bulunmaktadır.

GEO Class, 21. yüzyılın modern yüzünü yansıtan akıllı tahtası, özel masa sandalyeleri ve diğer araç gereçleri ile eğitim felsefemize en uygun sınıf ortamlarıdır. GEO’da teneffüsler dahil bütün zamanlar aktif dinlenme kavramının hayata geçirilebileceği, öğrencinin sosyal ve bilişsel gelişimine hizmet eden bir anlayışla düzenlendi. Bu kapsamda öğrencilerimiz sınıflardan koridorlara, okulun her santimetrekaresinde aktif bir şekilde öğreniyor.

GEO Koleji, sadece geleceğin eğitimi ile değil, geleceğin mimarisi ile de 21. yüzyıla hazırlanan gençliğimize gerekli olan tüm kazanımları eksiksiz edinmesi için yol gösteriyor!

Adres

Küçükbakkalköy Mah. Merdivenköy Yolu Cad. No: 24-38 B Blok Ataşehir / İstanbul 34750

Bilgi ve Kayıt

0216 709 24 36

Telefon

0216 322 44 36

E-Mail

info@geokoleji.com

Sizi Hemen Arayalım !

Aramayı tamamlamak için Enter'a basmanız yeterli.