Haber ve Duyurular

Atatürk'ü Anma Töreni
Etkinlik
10.11.2019

Atatürk'ü Anma Töreni

Saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz...

Tolga Ertem ile Atatürk Portreleri GEO'da Renklendi
Etkinlik
05.11.2019

Tolga Ertem ile Atatürk Portreleri GEO'da Renklendi

Ünlü ressam Tolga Ertem önderliğinde benzersiz Atatürk portreleri GEO Koleji'nde renklendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı Kutladık
Etkinlik
29.10.2019

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı Kutladık

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı öğrenci, veli, öğretmen, müdür ve yöneticilerimizle Balmumcu...

Neden GEO Koleji lisesini tercih etmelisiniz?
 • Güven ve arkadaşlık dolu ortam
 • IB Diploma Programı ile uluslararası eğitim ve çift diploma ile mezuniyet
 • Gerçek dünyayı hedefleyen anlamlı öğretim
 • Her öğrencinin “tek ve özel” olduğu anlayışı
 • Hayat boyu öğrenmeyi ilke edinen eğitim kadrosu
 • Proje bazlı disiplinler arası öğretim ve kalıcı öğretimi sağlayan yenilikçi anlayış
 • İletişimi çeşitli şekillerde, güçlü ve en az iki yabancı dilde yetkin gerçekleştirebilen
 • Diğer kültürlere karşı hoşgörü ve saygıya sahip
 • İş birliğine açık, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen
 • Uluslararası bilince sahip, yerel ve küresel sorunlara çözüm üretebilen
 • Güçlü kimlikli, potansiyelinin ve yeteneklerinin farkında olan ve bunları yansıtabilen
 • 21. yüzyıl becerileri ile donatılmış entelektüel, olaylara ve durumlara farklı bakış açılarıyla yaklaşabilen,
 • Sanat ve sporda yetkin, her alanda üreten ve eyleme geçebilen
 • Bilgiyi beceriye dönüştürüp, öğrenmenin sorumluluğunu alarak okul için değil hayat için öğrenen
 • Akademik, sosyal ve duygusal yönden güçlü
 • Problemleri analitik düşünerek, çözüm üreten ve eyleme geçebilen
 • Teknolojiyi aktif kullanarak; 3 boyutlu tasarım yapan, kodlamayla ve robotikle üreten
 • Merak eden, sorgulayan ve öğrenme sürecinden keyif alan öğrenciler için GEO Koleji lisesi tercih etmelisiniz!
Gelecekte dünya barışı sağlanacak mı?

Sağlanır mı bilmiyoruz ama biz barışı sağlayacak çocuğun, kültürler arası empati kurabilme becerisini geliştiriyoruz!


Uluslararası Bilinç

Lise; öğrencilerin akademik birikimlerini, toplum hayatına yönelik deneyimleri ile ilişkilendirdikleri, üniversite ve profesyonel hayata hazırlıklarında ivme kazandıkları, daha dinamik iş birliği yapabilecekleri bir öğrenme ortamıdır. GEO Koleji olarak lise öğrencilerini; üst düzey düşünme becerisine ve çeşitli rollere adapte olma yeteneğine sahip, cesur ve uyumlu, düşünceleriyle bilgiyi, inanç ve değerleri elde eden ve ifade eden birer iletişim uzmanı olarak görüyoruz.

 

GEO, öğrencilerini; Geleceğin Eğitimi İçeriği başlığından yola çıkarak öğrenmenin sorumluluğunu taşıyan, duyarlı, güncel hayata ve dünyaya uyumlu, farklı kültürlere saygı duyan, çevresinde olan biteni merak eden, araştıran, sorgulayan, 21. yüzyılda yaşam standartlarına yön verecek, iletişim yeterliliğine dil ve kültürel bilgiyi entegre ederek, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dünya vatandaşı bireyler olarak yetiştirmeyi hedefler.


Branş Dersleri, Sanat, Spor

Lise eğitim hayatına GEO’da başlayan öğrencilerin, üniversite sınavlarında başarılı olmalarının yanı sıra lise eğitimi sonrasındaki hayatlarına becerilerini edinmiş, donanımlarını tamamlamış birer birey olarak geçiş yapmalarını hedefliyoruz. Gelecek yıllar içerisinde üniversite ve ardından iş hayatına atılacak GEO lise öğrencileri, kendilerine, toplumlarına ve dünyaya katkıda bulunmaya hazır biçimde mezun olurlar.

 

GEO’da branş dersleri, lise öğrencilerimize özel olarak düzenlenmiş programlar çerçevesinde, öğrencilerimizin gelişimine uygun olarak planlanır. Sanat ve spor etkinlikleriyle öğrenciler akademik başarılarının yanı sıra, sosyal ve kültürel farkındalığı gelişmiş, resim, müzik, dans ve kültürler arası tüm etkinlikler ve projelerle kendilerini rahat ifade edebilen bireyler olarak yetişirler.

 

Öğrencilerin ilgileri paralelinde seçtikleri maker-robotik, yaratıcı film/senaryo, yaratıcı yazarlık, Destination Imagination gibi yaratıcılıklarını esas alan kulüp derslerinin yanı sıra Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi dersleri de programımızda yer almaktadır.


Akademik Mükemmeliyet Geleneği: IB Programı

Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (IBO) misyonu, kültürler arası anlayış ve saygı yoluyla daha iyi ve daha huzurlu bir dünya yaratmak isteyen, sorgulayan, bilgili ve duyarlı gençler yetiştirmeyi amaçlar. Bu programlar, dünyanın her köşesinden öğrencileri, kendinden farklı olanların görüşlerinin de doğru olabileceğini anlayan, aktif, sevecen ve yaşam boyu öğrenen kişiler olmaya teşvik eder.


IB Programlarının Temel Prensipleri

Tüm IB programlarının amacı, ortak insanlık vasıflarının ve gezegeni koruma görevinin farkında olan, daha iyi ve daha huzurlu bir dünya oluşturmak için çabalayan uluslararası bilince sahip insanlar yetiştirmektir. IBPYP (İlk Yıllar), IBMYP (Orta Yıllar), IB Diploma Programı (10. ve 12. sınıflar) ve IB Kariyer Sertifika Programı’ndaki ortak özellikler şunlardır:

 • Gerçek dünyayı hedefleyen anlamlı öğrenme “yaşam için eğitim”
 • İnsani değerler ve bilgi arasında bir denge kurulması
 • Eleştirel düşünce
 • Farklılıklara saygı
 • Çok dillilik

IB Diploma Programı’nın Temel İçeriği

Öğrenciler ihtiyaç, ilgi ve ülke şartlarına göre farklılık gösterebilen çok çeşitli 6 gurup temel dersten en az bir ders alırlar. Dersler iki yıl boyunca sürer ve öğrenciler 2. yılın sonunda tüm dünyadaki okullarda aynı günlerde yapılan sınavlara girerler. Sınavlar merkezden hazırlanır ve IB eğitimi almış sınav okuyucuları tarafından değerlendirilir. Bunun yanında öğrenciler bir bitirme tezi yazarlar, zorunlu Bilgi Kuramı dersini alarak makaleler hazırlarlar ve iki yıl boyunca zorunlu Yaratıcılık, Fiziksel Hareket ve Toplum Hizmeti programını tamamlarlar. Bunların sonuçları yeterli görülürse diploma almaya hak kazanırlar. Programda notlar 7 üzerinden verilir. Diplomada en yüksek puan 45’tir.


IB Diplomasının Yararları

IB Diploması öncelikle ilkeli, açık görüşlü, bilgili, duyarlı ve düşünen insanlar yetiştirmenin yanı sıra dünyadaki birçok ülkenin en önde gelen üniversiteleri de bu öğrencilere öncelik vererek kabul ederler. Türkiye’de de vakıf üniversitelerinin büyük çoğunluğu diploma notuna göre öğrencilere çeşitli burslar vermektedirler. 
IB programımdan mezun olan öğrenciler;

 

 

 • Özgür düşünürler
 • Akademik, sosyal ve duygusal yönden güçlü özellikler geliştirirler
 • Uluslararası bir zihniyete sahip olurlar
 • Dünyanın her yerinden insanlarla rahatça iletişim halinde olurlar.

 

GEO olarak uluslararası düzeyde yapılandırdığımız lise eğitiminde, Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IBDP) için 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren resmi aday okulu olduğumuzu bildirmek isteriz. IB’den gelen resmi mektubu aşağıda bulabilirsiniz;

 

Özel Balmumcu Geleceğin Okulları Anadolu Lisesi, IB Diploma Programı aday okuludur. Bu okul, bir IB Dünya Okulu olmak için yetkilendirme sürecindedir. IB Dünya Okulları, öğrencilerimiz için çok önemli olduğuna inandığımız yüksek kaliteye inanç, zorlayıcılık ve uluslararası eğitim üzerine ortak bir felsefeyi paylaşırlar. Sadece IB Organizasyonu tarafından yetkilendirilmiş okullar IB Organizasyonu’nun sunduğu dört akademik programdan birisini uygulayabilirler: İlk Yıllar Programı (PYP), Orta Yıllar Programı (MYP), Diploma Programı (DP) veya Kariyer - ilişkili Program (CP). Adaylık statüsü, yetkilendirmenin verileceği hakkında hiçbir şekilde bir garanti vermez. Daha fazla bilgi için IB Diploma Programı bilgilendirme sayfasını ziyaret edebilirsiniz https://www.ibo.org/programmes/diploma-programme/
 


Yabancı Dil ile Evrensellik

İngilizce Eğitimi

 

İletişim ve iş birliği, Geleceğin Eğitim İçeriği kapsamında önemli bir yer teşkil etmektedir. Bu kapsamda, yabancı bir dilde yetkinlik, geleceğin dünyasında bireyin kariyeri, kültürel birikim, yeni bir bakış açısı ve evrensellik için olmazsa olmazlarımızdır. 9. sınıf öncesinde oluşturduğumuz Yabancı Dil Hazırlık Programı ile öğrencilerimize uluslararası standartlarda bir eğitim sunuyoruz. Yoğun bir ders programının uygulandığı lisemizde, İngilizce çok iyi (CEFR C1) seviyede öğretildiği gibi ikinci dil olarak sunulan Almanca da (CEFR B2) iyi derecede öğretilmektedir.

 

Hazırlık programı, öğrencileri liseye hazırlayan 1 yıl süreli yoğun bir programdır. Amaç, öğrencilerin lise için gerekli İngilizce seviyesine ulaşmasını sağlamaktır.

 

İngilizce Hazırlık sınıfında öğrenciler, kendilerinden beklenen yüksek akademik standartlara hazırlanır. Deneme yazıları yazmaya ve edebi eserleri analiz etmeye başlar. Bilgisayarla sunum hazırlama, yaratıcı metin yazma, tartışma ve münazara becerilerini geliştirecek çalışmalar yapar.

 

İngilizce dersi edebiyat, dilbilgisi, sözlü iletişim, analiz ve aşamalı kompozisyon yazma ve inceleme esasına dayanır. Derste yapılan çalışmalar tüm konularda alıştırma, proje çalışmaları ve sözlü sunumlardan oluşur. Ders, aynı zamanda araştırma, yazma, sözlü iletişim, çalışma becerileri, dilbilgisi, eleştirel düşünce ve okuma becerilerini geliştiren bir derstir.

 

Hazırlık yılında öğrenciler araştırma çalışmaları için kütüphaneyi (medya merkezi) nasıl kullanacaklarını öğrenir. Araştırma çalışmalarında bilgiye ulaşmayı kolaylaştıracak yöntemler, kaynağın güvenilirliğinin nasıl anlaşılacağı, etkin not alma becerileri ve ulaşılan bilginin etkin bir şekilde sunumu öğretilir. Dil öğrenimi, özgün materyal kullanımı, eTwinning projeleri, yurt dışı ve ders dışı aktiviteler (MUN vb.) ile gerçek yaşam bağlamına aktarılır.

 

10 ve 12. sınıfta katılacakları IB Diploma Programı’na hazırlanan öğrenciler lise programı boyunca aşağıdaki becerilere sahip olurlar;


Dinleme

 • Çeşitli durumlarda etkili dinleme stratejileri göstermek
 • Özel bir bilgiye ulaşım için etkin dinleme becerisi geliştirmek
 • Doğrudan yapılan önerileri / talimatları, çağrışımları ve çıkarımları anlayabilmek
 • Not tutabilmek ve geliştirebilmek.

Okuma, Anlama, Edebiyat ve Toplum

 • Akademik, bilimsel, kurgu ve edebi metinleri eleştirel bakış açısıyla okumak, analiz etmek ve farklı türde metinler üzerinde tartışabilmek
 • Edebi eserleri değerlendirebilme becerisi edinmek
 • Eserlerin yazarları, üslupları, bakış açıları hakkında bilgi edinmek
 • Edebiyatın kültür ve gerçek yaşamla bağlantısını anlamak
 • Edebi metinler üzerindeki sosyal, tarihsel, kültürel ve biyografik etkileri değerlendirebilmek
 • Okuyarak diğer kültürleri keşfetmek
 • Edindiği birikimi kullanarak yaratıcılığını geliştirmek ve üretken olmak
 • Sözlü ve yazılı anlatımda uygun şekilde kayıt tutmayı bilmek.

Araştırma, Sunma, Sözlü İletişim, Teknoloji

 • Her tür durum ve ortamda açıklayıcı, bilgilendirici, ikna edici, sentezleyici sözlü iletişim kurabilmek
 • Etkin araştırma becerileri edinmek ve kaynakları doğru şekilde belirtebilmek
 • Akademik dürüstlüğün önemi konusunda farkındalık sahibi olmak
 • Basılı metin, elektronik veri tabanları ve internet üzerindeki çeşitli kaynaklardan bilgi toplamak, analiz etmek, değerlendirmek ve sentezleyebilmek
 • Teknolojiyi kullanarak sunum becerilerini geliştirmek
 • Teknolojiyi ihtiyacına uygun amaçlı kullanma sorumluluğuna sahip olmak.

Yazma

 • İngilizce'yi hatasız yazabilmek için yazım sürecinden yararlanmak
 • Bilgilendirme, açıklama yapma, ikna etme, analiz etme ve/veya eğlendirme amacıyla öyküsel, edebi, açıklayıcı, değerlendirici ve akademik yazılar yazabilmek
 • Bilgi okuryazarı olmak.

Okulumuzun 12. sınıfını bitiren bir öğrencinin sunulan öğretim programının gereğini yerine getirdiği takdirde Avrupa standartlarında C1 düzeyinde İngilizce becerisine sahip olması hedeflenir. Buna göre:

Dinlediğini Anlama: Açıkça yapılandırılmamış ve ilişkiler açıkça belirtilmemiş, sadece ima edilmiş olsa bile uzun konuşmaları anlayabilir. Televizyon programlarını ve filmleri fazla zorluk çekmeden anlayabilir.

Okuduğunu Anlama: Üslup farklılıklarını da ayırt ederek uzun ve karmaşık somut ya da edebi metinleri okuyabilir, ilgi alanıyla ilgili olmasalar bile herhangi bir uzmanlık alanına giren makale ve uzun teknik bilgileri anlayabilir.

Karşılıklı Konuşma: Kullanacağı sözcükleri çok fazla aramaksızın kendini akıcı ve doğal bir biçimde ifade edebilir. Dili, toplumsal ve mesleki amaçlar için esnek ve etkili bir şekilde kullanabilir. Düşünce ve fikirlerini kesin ve kendinden emin bir ifadeyle dile getirebilir ve karşısındakilerin konuşmalarıyla örtüştürebilir.

Sözlü Anlatım: Alt temalarla bütünleştirerek belirli fikirler geliştirip uygun bir sonuca bağlayarak karmaşık konuları açık ve ayrıntılı bir biçimde belirtebilir.

Yazılımlı Anlatım: Görüşlerini ayrıntılı bir biçimde, açık ve iyi yapılandırılmış metinlerle ifade edebilir. Bir mektup, kompozisyon ya da raporda, önemli olduğunu düşündüğü konuları ön plana çıkararak karmaşık konular hakkında yazabilir. Hedef okuyucuya uyacak bir üslup seçebilir.

Almanca Eğitimi
GEO hazırlık sınıfı öğrencileri İngilizce’den sonra ikinci yabancı dil olarak Almanca öğrenimine başlar. Hazırlık sınıfında, haftada 4 saat verilen Almanca dersinde öğrenciler günlük yaşam ile ilgili iletişim kurabilir ve kendini rahatça ifade edebilirler. Amaçlanan, lise eğitiminin sonunda öğrencileri CEFR kriterleri doğrultusunda B2 seviyesinde mezun edebilmektir. Mezun öğrencilerimize Almanya ve Avusturya da yer alan birçok tanınmış üniversitenin kabulünde ayrıcalıklı bir yol açmak için B2 seviyesi yeterlidir.

 

İkinci yabancı dil eğitimindeki amaç;

 • Öğrencinin derse aktif katılarak Almanca’yı severek, eğlenerek, keşfederek öğrenmesi,
 • Doğru dilbilgisi yapılarını kullanarak bulundukları farklı ortamlarda kendilerini özgüvenli ve akıcı bir şekilde ifade etmesi,
 • Dilin doğal olarak kullanıldığı ortamlar yaratarak öğrencilerin dört temel beceri alanını destekleyici ve geliştirici çalışmalar üretmesi,
 • Dili hem akademik ihtiyaçlar doğrultusunda hem de günlük gereksinimler doğrultusunda kullanması,
 • Merak duygusuyla birlikte eleştirel bakış açısı kazandırması,
 • Farklı ülkeleri, kültürleri, hayat biçimlerini yakından tanıyabilmeyi ve bakış açılarını daha iyi tanımalarını ve anlamalarını desteklemesi,
 • Almanca dilinde üretilmiş sanat eserlerini tanımasını ve anlamasını sağlamaktır. 

 

GEO’da yapılan konuşma becerisini pekiştirmeye yönelik dersler sonunda öğrencilerimiz, Goethe Enstitüsü tarafından uygulanan ve uluslararası geçerliliği olan Uluslararası FIT sınavlarına (FIT 1- A1 ve FIT 2- A2) girmeye hak kazanır ve dil seviyelerini sertifika ile belgeleyebilirler.


Lisede Geleceğin Teknolojisi

Geleceğin Teknolojisi ile yaşamın ve öğrenmenin her alanında teknolojiyi aktif kullanarak yüzyılın dinamiklerine değer katan bir öğrenen toplumu yetiştirmek için yola çıkan okulumuzda, GEO C-Lab ve GEO T-Lab alanlarını aktif kullanan öğrencilerimiz, geleceğe tam donanımlı bireyler olarak hazırlanır. GEO Koleji olarak amacımız; öğrencilerimizi, rekabetin her geçen gün arttığı bu teknoloji çağında, hayata karşı ayakları yere basan, karşılaştıkları sorunlara çözüm üretebilen, iletişim becerileri kuvvetli, sosyal bireyler olarak yetiştirmektir. Teknolojiyi seven, ihtiyaçları doğrultusunda kullanabilen ve ihtiyaçları doğrultusunda yeniden şekillendirebilen bireyler olabilmeleri için zengin bir müfredat programı bu yolculuklarında öğrencilerimize eşlik eder.

 

GEO öğrencileri Processing/Wiring dilinin bir uygulamasını içeren, geliştirme ortamından oluşan bir fiziksel programlama platformu Arduino ile hayallerini kodlar, yaratıcılıklarını kullanarak benzersiz projeler tasarlar ve başarıya giden yolda adım adım ilerlerler. GEO öğrencileri Robotik derslerinde ise deneyerek ve görerek motor, tesisat düzeneği, elektrikli aksamlar gibi mühendislik ile ilgili temel beceri ve kavramları öğrenir. Bu sayede günlük yaşamda karşılaşabileceği düzeneklerin nasıl çalıştığı konusunda bilgi sahibi olarak kendi tasarımlarını yapar.


Ölçme Değerlendirme

GEO’da ölçme-değerlendirme anlayışı, GEO Eğitim Modeli’ne ve öğrencilerin bireysel ilgi alanları ile algılama stillerine uygun olarak düzenlenerek klasik başarı değerlendirmesinin ötesinde yer alır.

 

GEO’da başarı değerlendirilmesi belli bir sistem içerisinde ve farklı ölçme araçları ile gerçekleştirilir. Dönem başında uygulanan “hazır bulunuşluk” sınavı ile öğrencilerin düzeyini belirleyerek eksikliklerini gidermeye yönelik çalışmalar yapılır. Öğrencinin başarısı, öğretim programı esas alınarak dersin özelliğine göre yazılı, sözlü, uygulamalı sınav, ödev ve projeler ile ders içi ve ders dışı eğitim öğretim faaliyetleri değerlendirilerek tespit edilir.

 

Öğretmenler, söz konusu faaliyetlerle öğrencinin programlarda amaçlanan bilgi ve beceriyi kazanıp kazanmadığını sürekli olarak takip eder ve değerlendirir. Sınavlar klasik türde yapılabileceği gibi çoktan seçmeli, eşleştirmeli, kısa cevaplı, açık uçlu, doğru-yanlış, tamamlamalı sorulardan oluşabilir.
 


Akademik Başarının Değerlendirilmesi

Sınavlar, ödevler ve projeler 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Puanların not değeri ve derecesi aşağıdaki gibidir:

 

PuanDerece
85,00-100Pekiyi
70,00 - 84,99İyi
60,00 - 69,99Orta
50,00 - 59,99Geçer
0 - 49,99Geçmez

Çok geniş bir eğitsel etkinlik yelpazesine sahip olan GEO Koleji’nde, öğrenci her yıl en az bir proje ve etkinlikte çalışarak sosyal yönlerini de geliştirir ve toplumda üreten ve fark edilen bireyler olarak yetişirler. Öğrencilerimiz her yıl ulusal ve uluslararası birçok yarışmaya, konferansa ve fuara katılır, sınavlara ve yarışmalara hazırlanırlar.

GEO Eğitim Modeli

Endüstri 4.0, içinde yaşadığımız dünyanın bütün dinamiklerini yeniden ve köklü bir biçimde değiştirerek benzersiz bir geleceğin kapılarını açıyor. Bu başlıklar doğrultusunda birbirinden ayrılmaz bir bütün olarak yapılandırılan GEO Eğitim modeli, çok işlevli bir başarı için bütün çocukları geleceğin insanı olarak yetiştirmeye hazır!

Ataşehir Kampüsü

Gelecek o! Onun geleceği GEO!

Eylül 2018'de eğitim öğretim faaliyetlerine başlayan Ataşehir kampüsümüzde; okul öncesi, ilköğretim, ortaokul ve lise kademelerinde, GEO Eğitim Modeli ile çok işlevli bir başarı için bütün çocuklarımızı geleceğin insanı olarak yetiştiriyoruz. 

Geleceğin Eğitim İçeriği, Geleceğin Öğretmeni, Geleceğin Teknolojisi ve Geleceğin Mimarisi başlıklarıyla oluşturulan GEO Eğitim Modeli ile bütün öğrencilerimizi; geleceğe becerilerini geliştirmiş, ilgi ve yeteneklerinin farkında, bilgi olarak donanımlı ve etik değerlere sahip bireyler olarak hazırlarken “kavramların mimarisi mekanın da mimarisidir” diyerek eğitim modelimizi destekleyen özel mekanlar tasarlıyoruz. Bu kapsamda; GEO Class, GEO Amphi, GEO C-Lab, GEO T-Lab gibi geleceğin mimarisini yansıtan GEO’ya özel alanlarımız dışında kampüsümüzde ayrıca kapalı spor salonu, kapalı yüzme havuzu, jimnastik salonu, kütüphane, laboratuvarlar, konferans salonu, yemekhane ve çocuk oyun alanı bulunmaktadır.

GEO Class, 21. yüzyılın modern yüzünü yansıtan akıllı tahtası, özel masa sandalyeleri ve diğer araç gereçleri ile eğitim felsefemize en uygun sınıf ortamlarıdır. GEO’da teneffüsler dahil bütün zamanlar aktif dinlenme kavramının hayata geçirilebileceği, öğrencinin sosyal ve bilişsel gelişimine hizmet eden bir anlayışla düzenlendi. Bu kapsamda öğrencilerimiz sınıflardan koridorlara, okulun her santimetrekaresinde aktif bir şekilde öğreniyor.

GEO Koleji, sadece geleceğin eğitimi ile değil, geleceğin mimarisi ile de 21. yüzyıla hazırlanan gençliğimize gerekli olan tüm kazanımları eksiksiz edinmesi için yol gösteriyor!

Adres

Küçükbakkalköy Mah. Merdivenköy Yolu Cad. No: 24-38 B Blok Ataşehir / İstanbul 34750

Bilgi ve Kayıt

0216 709 24 36

Telefon

0216 322 44 36

E-Mail

info@geokoleji.com

Sizi Hemen Arayalım !

Aramayı tamamlamak için Enter'a basmanız yeterli.