GEO’da Bilim

Bilim, bir alandaki varlıkları ve olayları inceleme, açıklama, onlara ilişkin genelleme ve ilkeler bulma; bu ilkeler yardımıyla gelecekteki olayları kestirme gayretleri olarak ifade edilebilir. İnsanların doğuştan gelen merakları, yaşantılarında doğru şekilde doyurulmazsa öğrenmekten zevk alamaz ve öğrenme merakı devam edemez.

 

GEO Eğitim Modeli doğayı, insanı ve dünyayı nesnel bakış açısıyla değerlendirme becerisini kazandırmayı hedefler, öğrencilere bilimsel sorgulama yetisini edindirmeyi vazgeçilmez kılar. Bu bağlamda GEO Koleji öğrencileri, bilimsel çalışmalarla sadece klasik bilgiyi bilen değil; düşünmek, teori üretmek, araştırmak ve çözüm bulmak için uygun bilgiyi kullanabilen bireyler olurlar. Öğrencilere mevcut bilgileri aktarmaktan çok bilgiye ulaşma becerilerini kazandırmak GEO’nun temel hedeflerinden biridir.

 

GEO Science, GEO öğrencilerinin bilimle iç içe yaşadıkları her tür eğitim, çalışma ve etkinliği aynı çatı altında toplayıp yönlendiren bir konsept olarak kurgulanmıştır. Fen ve sosyal bilimleri kapsayan tüm çalışmalar bu merkezin çatısı altında gerçekleştirilir. GEO, öğrencilerine; enerji, astronomi, bilim insanları buluşmaları, mekatronik, endüstri, biyoloji, yaşam gibi alanlarda tüm bilimsel çalışmaları öğrenci yaş grubu özelliklerini göz önünde bulundurarak dizayn eder.

 

Ünlü bilim insanlarıyla tanışma ve uzmanı oldukları alanları onlardan dinleme, bilim merkezlerini ziyaret, bilimsel keşif ve araştırmalarını akranlarıyla paylaşma, bilimsel içerik konulu yarışmalar gibi birçok etkinlik GEO öğrencisini her tür bilimsel konuyu eğlenerek tanımaya ve deneyimleyerek öğretmeyi amaçlar.


GEO'da Matematik

Matematik; dil, din, ırk ve ülke ayırt etmeden uygarlıktan uygarlığa zenginleşerek geçen evrensel bir dil; insanoğlunun binlerce yıldır çözemediği doğa olaylarını açıklamak için başvurduğu bir bilim; pozitif bilimlerin temel dokusu; genel mantığın uygulama alanı; bizleri doğruya ve kesin bilgiye götüren düşünme yöntemi olarak ifade edilebilir. Her keşif ve icadın temelinde matematik vardır. İnsana geniş ufuklar açan matematik, benliğimize verdiği zenginliklerle bizi aktif bir insan olmaya teşvik eder.

GEO Eğitim Modeli, öğrencilerin düşünme kabiliyetine yeni bir yön vermeye, problem çözme becerilerini geliştirmeye, doğru karar vermede sistemli ve mantıklı düşünmeye teşvik ederken ön bilgiler kazandırarak araştırmaya ve incelemeye yöneltir. Her öğrenciye, inceleme ve araştırmalarla karşılaştırma yaptırarak mantıklı düşünme, doğru davranış ve akıl yürütme becerisini geliştirmek GEO’nun temel hedeflerinden biridir.

GEO Math, GEO öğrencilerinin açık fikirli olabilmelerini, güncel olaylarda pratik çözüm bulmada akıl yürütmeyle düşünebilen bireyler olmalarını hedeflerken çözüm örnekleriyle yol göstererek araştırma yapma hevesini ortaya çıkaran, uluslararası bir bilinçle öğrenmeyi kalıcı hale getiren bir eğitim modeli amaçlamaktadır.

Sizi Hemen Arayalım !

Aramayı tamamlamak için Enter'a basmanız yeterli.