GEO Genius Hour

Üretkenliğin başlangıcının merak olduğunu biliyoruz. GEO Genius Hour ile öğrencilerimize yeniyi deneyimleyip sorgulama yapabilecekleri, yaratıcılıklarını en üst seviyeye çıkararak öğrenme tutkusuyla proje oluşturacakları rutin zaman dilimleri sunuyoruz.


GEO Must (Try, Play, Listen, Watch)

Dünün, bugünün ve geleceğin farkındalığı ile öğrencilerimizin yaşam standartlarına kılavuzluk ediyoruz. “Olmazsa olmaz” kavramı ile erken çocukluk döneminden itibaren öğrencilerimizin yüzyılın dinamikleri ile bağlantılı ilerlemelerini GEO Must saatleri ile sağlıyoruz. GEO Must Watch saatinde izlemeden olmaz diyerek film analizleri yaparken GEO Must Listen saatinde dinlemeden olmaz diyerek ünlü bestecileri öğrencilerimizin dünyasına dahil ediyoruz.


GEO Play

Oyunun, insan gelişimindeki temel faktör olduğunu biliyoruz ve eminiz ki öğrenmeyi öğrenmek ve geleceğin eğitiminde vurgusunu yaptığımız tüm beceriler tek bir kelimede saklı “oyun”. GEO Play saatlerinde öğrencilerimiz hayal gücü ve yaratıcılıklarıyla çocukça öğrenmeye devam edecekler. Unutmamak gerekir ki gelecek doğal öğrenme koşullarıyla, bu koşul da oyunla başlar.


GEO Puppet

Öğrenmek, bizim için bireye özgü bir sanat. Öğrencilerimiz GEO Puppet dersleriyle iletişim becerilerini sanatla geliştirirken aynı zamanda kendi yaşantılarından kesitleri paylaşma fırsatı buluyor. Öğrencilerimizin sürekli kendilerini yenileyecekleri derslerimizde; sahne, ifade, teknik, tasarım, yaratıcılık gibi birçok başlıkla öğrencilerimizle sanata eşlik etmenin farkını deneyimliyoruz.


GEO Open Lecture

İletişime ve insana dair birçok konuyu gerçek deneyim ortamlarında ele alacağımız GEO Open Lecture ders saatlerinde öğrencilerimize entelektüel katma değer sağlayacak kişisel gelişim fırsatları sunuyoruz.


GEO Connect

Hem birçok dilde hem de sözel ve yazılı alanda iletişim becerileri yüksek bireylerin hayatta ne kadar çok şey başarabileceklerini biliyoruz. İhtiyaçların ve fikirlerin en önemli aracı olan iletişim başlığı kapsamında etkili ve etkin iletişim yeterliliği için GEO Connect saatlerinde öğrencilerimizle kuralları, değerleri, işlevsel dil bilgisini, dinleme becerileri vb. birçok iletişime dair konuyu ele alacağız.


GEO Real Life Skills

GEO Real Life Skills derslerinde, öğrencilerimizin temel yaşam becerilerini destekleyecek gerçek hayatla ilişkili atölye çalışmalarına katılmalarını sağlıyoruz. Öğrencilerimizin böylelikle erken yaşta, gerçek hayatta karşılarına çıkabilecek senaryolar ile bilgilenip, temel sorunlar ile başa çıkmak için analitik yönleri ve becerileri gelişiyor.


GEO Community

Birlikte öğrenmenin ve birlikte hareket etmenin değerinin farkındayız. GEO Community, öğrencilerimizin sanatla, sporla, müzikle ve kültürlerarası projelerle birlikte üretecekleri ve tüm sorumluluk alanlarında birlikte sonuca ulaşacakları organizasyonlar bütünüdür. Dünyanın önde gelen üniversiteleri, eğitim şirketleri ve akreditasyon kuruluşları ile iş birliği çalışmaları yürütür. Böylece eğitim alanında ki dünya trendleri ile öğrencilerini bir araya getirilir. Bilim, teknoloji ve kültür alanında geleceğin beklentilerini tespit ederek öğrencilerini bu beklentilerdeki yetkinliklerle donatır. GEO Koleji olarak öğrencilerimizin neler yapabileceklerine birlikte şahit olacak ve onların başarılarını birlikte alkışlayacağız.

Sizi Hemen Arayalım !

Aramayı tamamlamak için Enter'a basmanız yeterli.