Rehberlik Yaklaşımı

GEO Koleji’nde “Öğrenci Merkezli Psikoloji” ilkelerini önemsiyoruz. Okul bünyesinde görev alan her rehberlik uzmanının da öğrenci merkezli değerlendirmeler ve uygun yönlendirmeler yapması, öğretmenleri ve öğrencileri bu ilkeler ışığında desteklenmesi beklenmektedir.


GEO’da Rehber Öğretmen/Okul Psikoloğu: 

  • Koşulsuz kabul eden (okul ikliminde bulunan her bireyin varoluşuna saygı duyan ve olduğu gibi kabul eden)
  • Anlayışlı ve anlama odaklı
  • Sevgi ve şefkat yönelimli
  • Çözüm ve gelişim odaklı 
  • Tarafsız ve adil
  • Mesleki etik ilkelere uyan
  • Ölçme değerlendirme araçlarına hakim
  • Kişisel sınırların gizliliğine önem ve koruyan
  • Bilimsel yönü kuvvetli ve Geleceğin Öğretmeni özelliklerini taşıyan, 
  • Okul toplumda yer alan tüm bireylerle; öğrenci, veli, öğretmen, çalışan ve yöneticilerle iş birliği içerisinde çalışan bireydir. 

Rehberlik Birimi Amacı

Rehberlik birimi, okulumuzda eğitim alan ve öğrenim gören tüm öğrencilerimizin gelişim dönemi özelliklerini dikkate alarak, benlik gelişimini destekleyecek şekilde, karşılaştıkları güçlükleri, önleyici rehberlik çalışmalarıyla çözmelerine yardımcı olacak donanımı kazanmalarını hedefler. Rehberlik birimi, öğrencilerin; kendini tanıyan, gelişimi ve ilerlemeyi hedef belirlemiş, uyum ve iletişim becerilerine sahip, duyarlı, mutlu, yaratıcı ve üretken, araştıran ve sorgulayan, ilkeli, açık görüşlü, dengeli ve kendini iyi ifade eden bireyler olmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.


Belirtilen amaçlar doğrultusunda her kademede ve okul iklimine destek sağlayacak tüm kademelerde yapılan çalışmalar şu şekilde özetlenebilir:
 


Öğrenciye Yönelik Rehberlik

Tanıma Çalışmaları

GEO’ya başvuran tüm öğrenciler bir ön değerlendirmeden ve tanıma sürecinden geçer. Bu süreçte rehberlik birimi özgün bir değerlendirme formu üzerinden öğrenciyi tanır, gözlemler ve sonuçlarını kaydeder ardından bu sonuçları velileri ile paylaşır. 

Oryantasyon

Oryantasyon, okula alışma sürecinden ziyade GEO için öğrencinin öğrenim hayatına, sorumluluklara, çevresiyle ilişkilere, gelişim basamaklarının devamındaki görevlere hazırlamaktır. Öğrencilerin okul iklimine psikolojik ve sosyal olarak uyumu, eğitim, öğretim ve tüm yaşam başarısına etkisi olabileceği için çok önemlidir.

 

Bu sebeple okulumuza yeni başlayan her öğrenci rehberlik uzmanımız tarafından karşılanır ve oryantasyon süreci başlar. Öğrencinin akran grubuna, okul kültürüne, eğitim programına uyum sağlamasını kolaylaştıracak bu süreçte sınıf öğretmeni ve rehberlik birimi iletişim içerisindedir.

Bireysel Danışmanlık

Bireysel danışmanlık, birebir her öğrenciyle yapılan danışmanlık ve rehberlik hizmetidir. Öğrenciler bu hizmetten kendi istekleriyle yararlanabilecekleri gibi öğretmen/veli paylaşımlarının ve bilgilendirmelerinin sonucunda, destek ihtiyacının belirlenmesiyle de alınabilen bir hizmettir. 

Aylık Grup Çalışmaları

Grup çalışmaları farkındalığı artırmayı ve kişisel gelişimi amaçlayan psikolojik danışmanlık hizmetidir. Öğretim yılı başında belirlenen ihtiyaçlara göre grup çalışmaları belirlenir. Çalışmanın liderliğini, GEO’nun rehberlik uzmanı yapar. Aynı konuda sorun yaşayan az sayıda öğrenci bir araya getirilerek sorunun tespitine ve çözüm yollarına ulaşılır.

Doğal Gözlem

Rehber öğretmen, doğal gözlem yöntemiyle teneffüs, yemekhane, bahçe ve oyun alanları gibi sınıf dışındaki ortak kullanım alanlarında öğrencileri etkileşimlerini, kişisel özelliklerini, iletişim ve yaklaşım biçimlerini gözlemleyerek geri bildirim kayıtları oluşturur. Bu yöntem öğrencilerin doğal yapılarını ve becerilerini anlamada oldukça önemlidir. 

Sınıf İçi Gözlem

Rehber öğretmen/ okul psikoloğu belirli aralıklarla sınıfa girerek öğrencilerin ders işlenirken davranış ve sosyal becerilerini gözlemler ve ders öğretmenin belirlediği gözlem ve görüş alışverişi ihtiyacına göre gözlem sayısı arttırılır. Rehberlik uzmanı her öğrenci için değerlendirme notları alır, bunları öğretmenleri ile değerlendirir ve ihtiyaç halinde veli görüşmelerinde veliye iletir.

Sınıf Öğretmeni ile Görüşme

Rehberlik uzmanı doğal gözlem ve sınıf içi gözlemlerinde elde ettiği bilgileri sınıf öğretmeni ile yaptıkları görüşmelerde onlarla paylaşır. Böylece öğrencinin rehberlik hizmetinde sınıf öğretmeni ile birlikte ortak hareket edilir.

Konsültasyon

Öğrenciye dolaylı yardım sunmak için ailelerle, öğretmenlerle ve okul yöneticileriyle çalışarak konsültasyon desteği de sunulmaktadır. Aynı zamanda seminer, eğitim ve veli toplantıları gibi faaliyetlerde rehberlik birimi etkin bir şekilde çalışır. Öğrencinin klinik ve/veya özel desteğe ihtiyaç duyduğu zamanlarda uzman desteğine ve konsültasyonuna başvurur.

Test ve Envanterler

Rehberlik birimi, öğrencilerin akademik durumlarını anlamada, davranışlarını değerlendirmede ve psikolojik süreçlerini takip etmede bilimsel olarak geçerliği ve güvenirliği çalışılmış test ve envanterlerden faydalanmaktadır.


GEO’da uygulanan test ve envanterler, rehberlik uzmanı tarafından periyodik olarak ve/veya gerekli görülen durumlarda uygulanır. Bu test ve envanterler, öğrencinin ihtiyacına göre belirlenir aynı zamanda her öğrenciye standart şekilde uygulanan tanıma ve değerlendirme çalışmaları da bulunmaktadır. Bu çalışmalar tüm sınıfa öğretmen iş birliğiyle ve/veya birebir öğrenciye uygulanır. Envanter ve test sonuçları öğrenci velisine görüşmeyle aktarılır.

Önleyici Çalışmalar

Rehberlik birimi, çocukların gelecekte yaşayabilecekleri problemlerle ilgili koruyucu ve önleyici rehberlik çalışmaları yapar. Sorunlar oluşmadan öngörüyle veya yaşanan bir vakadan hareketle önleyici rehberlik yapılır. Duyguları tanıma ve ifade etme çalışmaları ve psikolojik sağlamlık çalışmaları bu modül altında çalışılır. 

Öğrenci Seminerleri


Birim odasında, toplantı odalarında ve konferans salonlarında eğitim ve seminerler düzenlenir. Büyüyen, gelişen ve değişen çocuklarımıza öğrenciliğin ve geleceğin gerektirdiği becerileri kazanma da rehberlik edici içerikte sunumlar yapılır. 


Veliye Yönelik Rehberlik

Bireysel Görüşmeler

Veliler bu hizmetten bireysel randevu talebinde bulunarak faydalanabilirler. Danışmak istedikleri konularda görüş ve rehberlik isteyebilir ya da takip çalışmalarında geri bildirim talebinde bulunabilirler. Öğrencilerle yapılan bireysel görüşmeler ve değerlendirmeler ışığında velilere geri bildirimlerde bulunulan ebeveyn-uzman görüşmeleri de bu modüle dahildir.

Gelişim Takip Görüşmeleri

Her öğrencinin düzenli aralıklarla gelişim takibinin yapılması sonucu, geri bildirim vermek amacıyla dönemde en az bir kez olmak üzere veliyle bir araya gelinen görüşmelerdir. Bu görüşmelere veli katılımı zorunludur. Bu şekilde rehberlik birimi her öğrencinin velisiyle dönemde en az bir kere bir araya gelip öğrenci gelişim takibini yapar. 

Bültenler

Her ayın sonunda velilere ulaşan okul/sınıf bültenlerimiz içerisinde rehberlik birimi tarafından o ay yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunulur. Ayrıca bu modül, okul iklimini destekleyecek çalışmalara katkıda bulunulmasını sağlamak için veli bilgilendirmelerini ve iş birliğini oluşturmak adına ayrıca gönderilen rehberlik bültenlerini içermektedir.

Veli Atölye Çalışmaları

Her dönem velilerle bir araya gelerek, önceden belirlenmiş konularda tercihli katılımın gerçekleştiği atölyeleri içermektedir. Bu atölyelerde gönüllülük esası ve proaktif etkileşim beklenmektedir. 

Seminerler


Seminer ve eğitimlerimizde velilerimizin, daha etkili ebeveyn olmaları amaçlanır. Davranış bozuklukları, olumlu davranış ve sorumluluk kazandırma, aile içi iletişim vb. konularda seminerler verilir. Bu seminerlerde dışarıdan uzman desteği sağlanabildiği gibi GEO Rehberlik uzmanları da aktif seminer çalışmaları yapmaktadır. 

Sizi Hemen Arayalım !

Aramayı tamamlamak için Enter'a basmanız yeterli.