Geleceğin dünyasında iletişimin rolünün daha fazla olacağını biliyoruz. Bu kapsamda GEO Koleji öğrencilerine sözel ve yazılı ifade yeterliliğini geliştiren bir dil edinim programı sunuyor.


İngilizce

Akademik ve sosyal hayatta araştırma dilinin İngilizce olması gerçeğiyle; okul öncesi 4 yaş grubunda yarım gün, 5 yaş hazırlık grubunda tam gün, diğer tüm seviyelerde ise yüksek ders saatleri ve uzman öğretmenler ile öğrencilerin küresel ve iletişimsel yeterlilikleri geliştiriliyor. Bu bağlamda ilkokul 1. sınıf ve lise hazırlık sınıfında yer alan yabancı dil ağırlıklı programlar (18-24 saat) öğrencilerin İngilizce’ye güçlü bir şekilde başlangıç yapmalarını sağlar. GEO’da yabancı dilde yeterlilik bir eğitim standardıdır.

 

Geleceğin Eğitim İçeriği kapsamında vurguladığımız İki Dilde Akıcılık doğrultusunda; dinleme, konuşma, okuma, yazma ve eleştirel düşünme becerileri kazandırmaya yönelik programlarla öğrencilerinin en iyi şekilde yabancı bir dili edinmeleri sağlanır. Bağımsız bireyler olarak yetiştirilmesi amaçlanan öğrencilerin öz saygı ve öz güvenlerini geliştirmeleri üzerinde de önemle durulur. Düşünce alışverişinde bulunmak, öğrenmek ve öğrenmeyle ilgili problemleri tartışabilmek için öğrencilere kendilerini güven içinde hissedebilecekleri bir ortam yaratılır.


GEO’da İngilizce edinim hedefleri aşağıdaki gibidir;

 • 4 beceri yoluyla öğrencilerin dilbilgisini doğru kullanmalarını sağlamak
 • Öğrencilerin kendilerine saygı ve öz güven duymalarını sağlayarak dilde akıcılığı geliştirmek
 • İngilizce dilinde her türlü ortamda ve durumda etkin iletişim kurabilmek
 • Her türlü durumda kendilerini yazılı ve sözlü güvenle ve akıcı olarak ifade etmek
 • Yaşam boyu İngilizce dilinde okuyucu olmak
 • Analitik ve eleştirel düşünce becerilerini geliştirmek
 • Ders içinde teknolojik araçların kullanımını sağlayarak öğrencilerin ilgisini, yaratıcılığını geliştirmek ve bağımsız okuma çalışmalarını teşvik etmek
 • Çeşitli okuma kaynaklarını kullanarak öğrencilerin kişisel ve kültürel gelişimlerini sağlamak
 • Farklı kültürlere karşı öğrencilerin olumlu bir tutum sergilemelerini, değer vermelerini ve saygı göstermelerini sağlamak
 • İyi çalışma alışkanlıkları edinmek; planlama, organizasyon ve son teslim tarihlerine uyum sağlamak.
 • Çeşitli yazılı ve sözlü projelerde işbirliği içinde çalışmayı öğrenmek
 • Akademik, bilimsel, kurgu ve edebi metinleri eleştirel bakış açısıyla okumak, analiz etmek ve farklı türde metinler üzerinde tartışabilmek.

Almanca

"Bir dil bir insandır" sözünü göz önünde bulundurarak, globalleşen dünyamızda ikinci bir yabancı dilin öğrenilmesi kaçınılmazdır. GEO’da öğrenciler 5. sınıftan itibaren İngilizce’nin yanı sıra Almanca öğrenimine başlar. Amaçlanan, öğrencileri elde ettikleri alt yapı ile CEFR kriterleri doğrultusunda B2 seviyesinde mezun edebilmektir. B2 seviyesinde bir öğrenci güncel bir konu olması koşuluyla uzun konuşma, sunumları ve çağdaş edebi düz yazıyı anlayabilir, öğrendiği dili anadili olarak konuşan kişilerle anlaşmayı mümkün kılacak bir doğallıkla iletişim kurabilir, ilgi alanına giren konularla ilgili bilgi verebilir ve anlaşılır metinler yazabilir.

Almanca eğitimindeki amaç;

 • Öğrencinin yeni bir dil öğrenmeye karşı yapıcı bir ilgi duyması, diğer ülkelerin kültürlerine yakınlaşması, kültürler arası farkındalıklarının artması ve çevresi ile fikir alışverişi yapması
 • Öğrencinin ilgisinin uyanması ve keyif alması
 • Öğrencinin doğru dilbilgisi yapılarını kullanarak kendini yazılı ve sözel ortamlarda etkin bir şekilde ifade etmesi
 • Öğrencinin çeşitli kaynaklardan sistematik okumalar yaparak eleştirel düşünme biçimi kazanması
 • Dil bilgisi odaklı yöntem yerine yaratıcılığı, esnekliği, sorun çözme bilincini ve eleştiri yetisini geliştiren iletişime dayalı öğrenme biçimleri kullanarak kazandıkları becerileri düzeylerine uygun olarak geliştirerek hayata geçirmesidir.
Sizi Hemen Arayalım !

Aramayı tamamlamak için Enter'a basmanız yeterli.