Öğrenmeyi Öğrenmek

Öğrenme, öğrenen için anlamlı olması gereken ve yaşam boyu yeni beceriler, yeni düşünceler ve yeni davranışlar geliştirdiği kişisel bir eylemdir. Öğrenme alışkanlığımızın oluşmasında en büyük etkiye sahip ortamlar; okulumuz, ailemiz ve çevremizdir. Bu nedenle GEO Koleji’nde eğitim öğrenene söz hakkı verir ve iş birlikçidir. 

 

GEO eğitimci kadrosu olarak öğrencilerimizin hayatındaki rolümüzü, onlara öğrenmeyi öğreneceği ve bunu merakla, tutkuyla, iradeyle, ilhamla ve erdemle sürdürecekleri kişisel öğrenme planları oluşturmak olarak tanımlıyoruz. Bu kapsamda programlarımızda yer verdiğimiz GEO Genius Hour ile öğrencilerimizin merak alanlarını bilimle buluşturan uzun soluklu projeler yapmalarını, etkileşim odaklı GEO Amphi saatlerinde kendi öğrenme biçimlerini keşfetmelerini, GEO Play ile oyunla akademik yeterlilikleri geliştirmelerini, GEO Real Life Skills derslerinde temel yaşam becerilerini destekleyecek gerçek hayatla ilişkili atölye çalışmalarına katılmalarını sağlıyoruz.


Aktif Öğrenme Yaklaşımı

GEO aktif öğrenme yaklaşımını GEO Eğitim Modeli çerçevesinde yapılandırıyor. Bu çerçevede, eğitim öğretim faaliyetlerinin temelini oluşturan iki soru ve bu sorulara verilen yanıtlar öğrenciler ile öğretmenlerin eğitim içerikleriyle olan bağı kalıcı kılıyor.

Aktif Öğrenme Yaklaşımında Öğrenen Kimdir?

Öğrenme; bireyin etkin olduğu bireysel bir etkinliktir, etkileşim temellidir. Öğrenme bireyin kendi yaşamını da kapsayan içsel bir süreç olduğu için öğrenen kendi öğrenmesinde sorumluluk taşımalı ve birincil derecede “öğrenmeyi öğrenmiş” olması önemlidir. Öğrenenin temel değer olarak iradesinin de önemli bir rol oynadığı bu yaklaşımda, öğrenen kendi kendisinin rehberi olmasını sağlayan bir öğrenme ortamının parçasıdır.

Aktif Öğrenme Yaklaşımında Öğretmenin Rolü Nedir?

Aktif öğrenmede öğretmen iyi bir rehber olmalıdır ve etkileşimler bütünü sunmalıdır. Öğrenme “bireyin kendisinin gerçekleştirebileceği zihinsel bir değişim” olduğu için öğretmenler, öğrenene çoklu öğrenme ve değerlendirme fırsatları sağlamalıdır. Aktif öğrenme yaklaşımında öğretmenliğin iki yönü (bilim ve sanat) yaşam boyu öğrenmeye ve öğrenme sürecinde anlamlı bir bütün oluşturmaya ivme kazandırır. Öğretmenin bilim yönü; alanında uzmanlık, araştırmacı kimlik ve ölçme değerlendirme hakimiyetiyle tanımlanırken, öğretmenin sanat yönü; eğitimin çıktılarından öğrenciyi haberdar ederek onu hedefe ulaştıran tüm yolları başarıyla uygulamasıdır.

 

GEO’da tüm öğrenme süreçlerinde aktif öğrenme yaklaşımı merkeze alınır ve öğreten ile öğrenenin bilgiyi birlikte yapılandırdığı bir ortam oluşturulur. Odağında öğrenen profilinin olduğu, öğrencinin projelerle bilimsel çalışmaları deneyimlediği, verimli ve öğrenme tutkusunu tetikleyen Geleceğin Eğitim İçeriği ile tüm öğrencilerimiz başarabileceklerinin farkına varacak.


Oyun Temelli Eğitim

Öğrencilerin zor konuları anlamasına yardımcı olmak tek tek ve grup halinde belli hedeflere ulaşmaları ve içsel motivasyonlarını sağlamak amacıyla oyun temelli eğitim geliştirilmiştir. Son araştırmalar oyunun, öğrenmenin zor olduğu konuları öğrencinin daha iyi anlamasını sağladığını göstermiştir. Oyun temelli yaklaşımımızla öğrencilerimizin belli hedeflere ulaşmaları için teşvik etmek üzerine kurgulanmıştır.


Eleştirel Düşünme ve Düşünce Üretme

Doğuştan gelen özgür düşünme ve merak duygusunun, öğrenme tutkusunu tanımlayan temel unsurlar olduğuna inanıyoruz. Öğrencilerimizin kendi gerçek yeterliliklerine ulaşmak için bolca soruları ve zamanları olmalı. Bu nedenle, GEO öğrencileri, esnek müfredat içeriğimizle, kendi inisiyatiflerinde, kendi gelişim hızlarında entelektüel alanlarda hazırlanırlar.

 

GEO, 21. yüzyıl pedagojisi kapsamında ilkokul öğrencilerini eleştirel düşünmeye, sorularıyla ve bireysel farklılıklarıyla düşünce üretmeye, böylece öğrencinin öğrenme sürecinin gidişatına yön vermesine yol gösterir. Sözlü ve yazılı düşünme oturumları, güne başlangıç toplantıları, yaratıcı düşünme ve yazma çalışmaları, zeka oyunları ve Think Tank isimli fark yaratan içerikler ve görevler doğrultusunda GEO öğrencileri düşünürler, fikir üretirler ve geleceğe bireysel düşünme sistematikleriyle hazırlanırlar. GEO’da eleştirel düşünmek değerlidir ve okul kültürünün anahtar kelimesidir.


Öğrenme Takvimi

Temel Kavramlar alt başlıkları arasında yer alan okuryazarlık kavramının, akıcılık alanlarına dönüşmesi adına sistemimizde gerçek hayatı model alan çalışmalara yer vermeyi önemsiyoruz. Bu nedenle, öğrencilerimizin hem akademik hem de sosyal hayattaki içsel disiplinlerini geliştirmek için bilgiyi tekrar eden ödevler yerine, uygulamayı ve deneyimlemeyi ön planda tuttuğumuz çok yönlü öğrenme takvimleri ile onlara rehberlik ediyoruz.

 

GEO’da tüm öğrenenlerin beceri haritalarından yola çıkarak onların birey, aile üyesi ve toplum üyesi kimliğiyle gerçek hayatta var olma ilkesine destek sağlayan öğrenme takvimleri bulunmaktadır. GEO öğrenme takvimi, öğrenenin akademik hayatındaki bütün disiplinlere anlam yüklemesi için yapılandırılmış, deneyimlemeyle entegre edilmiş ve kendi çalışma prensiplerini sosyal ve okul yaşantısında yapılandırmasını sağlayan bir yol göstericidir.


Kazanımlar

GEO’da 21. yüzyıl kazanımın tanımı, dünyanın en başarılı ve en verimli eğitim sistemleri araştırılarak, sosyal-sayısal bilimlerin ortaya koyduğu modern verilerden yararlanılarak belirlenmiş ve toplumumuzun temel özelliklerine uyarlanmıştır. GEO Eğitim Modeli ile 21. yüzyıla hazırlanan gençliğimize şu kazanımları eksiksiz edinmesi için yol gösterecektir:

  • İletişim 
  • Planlama
  • Analitik düşünme
  • Sorun çözme 
  • İş birliği
  • Takım çalışması
  • Yaratıcı ve eleştirel düşünce
  • Uygulama becerisi
  • Süreç ve sonuç sorumluluğu
Sizi Hemen Arayalım !

Aramayı tamamlamak için Enter'a basmanız yeterli.