Bilginin Deneyime Dönüşümü

GEO Koleji Projeler Koordinatörlüğü’nün amacı; öğrencilerini, eğitim projeleri ve kulüp çalışmaları ile bilgiyi deneyime dönüştüren, bu deneyimi de hayal gücüyle harmanlayıp yaratıcılığa çeviren bireyler olarak yetiştirmektir.

 

Eğitim projeleri ile öğrencilerin; entelektüel, toplumsal, duygusal, bilimsel ve kültürel gelişimleri artırılır, eleştirel düşünme yapılarını kullanarak her bir öğrencinin değişen dünyanın birer aktörü olmaları sağlanır. GEO, yaptığı eğitim projeleri ile akademik programını desteklerken bu projeler ile öğrencilerinde, uluslararası yeterlilik ve bakış açısı geliştirir ve tüm dünyadaki işleyişleri deneyimleme ve bu alanlardaki çalışmalara katılma fırsatı sunar. 

 

GEO Amphi çalışmalarıyla öğrenciler, alanında uzman kişiler tarafından aktarılan tecrübeleri sentezleyerek etkin öğrenme gerçekleşirken öğrencilerin seminer konukları için yaptıkları projeler iş dünyası için ilham kaynağı oluşturur. Ayrıca öğrenciler “Thinking Zone” çalışmaları ile beyin fırtınası yaparak kendi projelerini üretir ve bunları GEO Amphi çalışmalarında sunarak özgüven becerilerini geliştirirler.

 

GEO, ulusal ve uluslararası projeleri ile teknolojik yetkinliklerle donanmış, çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri bir hayat felsefesi olarak çalışmalarına yansıtmış, araştıran, sorgulayan, bilgili, üretmeyi bilen, analiz ve sentez yeteneği gelişmiş ve tüm imkanlarını etkili, ekonomik ve verimli kullanan bireyler yetiştirir.

 

Dil yetkinliği ile donatılmış GEO öğrencileri, ulusal ve uluslararası projeler ile tüm dünyadaki akranları ile bir araya gelir. Uluslararası bilince sahip GEO öğrencileri, her türlü farklılığa saygı göstererek kültürler arası iletişim kurar ve network oluşturur. Dünya sorunlarına farklı bakış açıları ile bakarken ortak çözümler üreterek ekip olmayı, ortak paydada buluşarak birlikte üretmeyi öğrenir.

 

Sosyal ve bilimsel çalışmanın felsefesini öğrenmiş GEO öğrencileri, Avrupa Birliği projeleri ile kişisel ve sosyal becerileri gelişmiş, karşılıklı öğrenme becerisini geliştirmiş olur. Bu projeler ile farklı örnek ve uygulamaları yerinde görür ve incelerken, farklı tasarılarla uluslararası planda var olmanın inceliklerini kavrarlar.

 

GEO Community çalışmaları ile GEO; dünyanın önde gelen üniversiteleri, eğitim şirketleri ve akreditasyon kuruluşları ile iş birliği çalışmaları yürütür. Böylece eğitim alanındaki dünya trendleri ile öğrencilerini bir araya getirir. Bilim, teknoloji ve kültür alanında geleceğin beklentilerini tespit ederek öğrencilerini bu beklentilerdeki yetkinliklerle donatır.

Sizi Hemen Arayalım !

Aramayı tamamlamak için Enter'a basmanız yeterli.