Değerler

Değerler, bireyin öğrenme sürecinde anlamlı bir bütün oluşturmasına ve yaşam boyu öğrenen olma yolundaki tüm eylemlerimize rehberlik eden pusuladır.

 • Merak
 • Tutku
 • İrade
 • İlham
 • Erdem

GEO Koleji’nde öğrenme serüveni merak ile başlar çünkü öğrenme merak gerektirir. Merak ile başlayan her süreç, başarı ve gerçek öğrenme ile sonuçlanacaktır. Doğuştan itibaren merak ettiğimiz için öğreniriz. Çocuklar merak ettiği şeylere göz atar, inceler, kavrar ve konuşabildiği andan itibaren onun ne olduğunu sormaya başlar. Merakın oluşmasıyla aktif öğrenme süreci başlar. GEO’da, temel değerlerden merakı canlı tutuyor ve hayat boyu devam edecek bir öğrenme süreci sağlıyoruz.

 

Öğrenme sürecinde tutku, merakın hemen peşinden gelir. Yürekten istemediğimiz hiçbir şeyi tam anlamıyla öğrenemeyiz bu sebeple tutku öğrenme sürecinin vazgeçilmezlerindendir. Öğrenmek hiç bitmeyen bir tutkudur, bu yüzden GEO’da öğrencilerimizin tutkularının peşinden gidebilmeleri için fırsatlar yaratıyoruz. 

 

GEO’da yaşam boyu öğrenen olmanın temel değerlerinden biri de iradedir. Çünkü öğrenme merakı ve tutkusu yeterli kalmayabilir. Biliyoruz ki irade ile hedeflenen başarı, etkin bir öğrenme sürecini destekleyecektir. GEO’da öğrencilerimizin başarı alışkanlıklarına kendi iradeleriyle yön vermelerine önem veriyoruz. 

 

GEO’da öğrenen olmanın farkı, kişisel öğrenme süreçlerinin değerler mekanizmasında ilhamın olmasıdır çünkü ilham veren her çalışma aynı zamanda merakın, tutkunun ve iradenin sonucudur. GEO’da öğrencilerimizin ilhamla büyük başarılara imza atmaları için onlara rehberlik ediyoruz. 

 

GEO’da öğrenme deneyimini şekillendiren ana değerler arasında erdem de yer almaktadır. Gelecekte teknoloji ile şekillenecek toplumların kilit değeri erdem, öğrenmeyle bütünleştiğinde hayatın her alanında ve her zaman uygulanabilir. GEO’da öğrencilerimizin tüm çalışmalarında erdem anlayışıyla toplumsal hayata dahil olmalarını sağlayacak ortamlar oluşturuyoruz.


Okuryazarlık

Okuryazarlık, yaşam boyu sürecek öğrenmenin ve bireyin gelişiminin temelidir. Öğrencilerimiz GEO Eğitim Modeli kapsamında, temel yaşam becerilerine yönelik eğitim içerikleri ile günlük hayata dair işlevsel bilgiler kazanmaktadırlar. Örneğin; bilimsel okuryazarlık odağında bir ilacın prospektüsünü okuyabilirler, görsel okuryazarlık çalışmalarıyla dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar herhangi bir haritayı yorumlayabilirler, sözel okuryazarlık ile dinleyiciyi hayran bırakan sunumlar yapabilirler.

 • Sözel Okuryazarlık
 • Sayısal Okuryazarlık
 • Bilimsel Okuryazarlık 
 • Sivil ve Kültürel Okuryazarlık 
 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri Okuryazarlığı 
 • Görsel Okuryazarlık 
 • Duygusal Okuryazarlık

Geleceğin Eğitim İçeriği başlığı altında tanımlanan okuryazarlıklar, birbirine entegre yedi olgudan oluşup, eğitim içeriği bu bütünsellikle hazırlanmaktadır. Okuryazarlık ile şunlar mümkün:

 • Bilinçli ve sorumlu bir vatandaş olmak
 • Bireyin ve toplumun daha ileri bir düzeye ulaşması
 • Bireyin kendini gerçekleştirmesi
 • Değerlere sahip olması
 • Karmaşık sorunları araştırma tutkusunun olması
 • Bireyin günlük yaşamla ilgili işlevsel bilgileri kazanması
 • Daha kapsamlı bir dünya görüşüyle objektif olması
 • Bireyin yaratıcılığını geliştirmesi
 • Eğitimin niteliğinin gelişmesi
 • İnsanlığın birbirine daha çok bağlanarak birbirini daha iyi anlaması

Akıcılık

Gelişim zihniyetinin ve küresel anlayışın odağında bulunan akıcılık, 21. yüzyıl öğrenme ortamına pedagojik bir geçiştir.

 • İki Dilde Akıcılık
 • Bilgi Akıcılığı
 • İş Birliği Akıcılığı
 • Medya Akıcılığı
 • Yaratıcılık Akıcılığı
 • Çözüm Akıcılığı
 • Dijital Akıcılık

GEO’da akıcılık; merak, tutku, irade, ilham ve erdemle başlayan; okuryazarlık ile altyapısı oluşturulan, derinlemesine öğrenmenin anahtarıdır. Bilgisini ve becerilerini çoklu ve dinamik okuryazarlık başlıklarıyla geliştiren GEO öğrencileri, akıcılık ile bütün becerilerini doğru bir şekilde kullanmak için kapsamlı çalışmalar yapmaktadır.  GEO olarak biliyoruz ki;

 • İfade etmek için iki dilde akıcılığa
 • Problem çözmek için çözüm akıcılığına
 • Analitik düşünmek için bilgi akıcılığına
 • Tasarım ve ürün oluşturmak için yaratıcılık akıcılığına
 • Eleştirel düşünmek için medya akıcılığına
 • İletişim için dijital akıcılığa 
 • Birlikte başarmak için iş birliği akıcılığına bugün ve gelecekte başarı için tüm öğrenme alanlarında yer vermeliyiz.

Yeterlilik

Çok hızlı bir değişimin yaşandığı günümüz dünyasının odağı bugünün ve geleceğin insanıdır. Bu yüzyılın bireylerinin öğrenen profili ve yeterlilik alanları eğitim modellerinin vazgeçilmez bir parçası olmalıdır. Öğrenmeyi sürekli devam eden kişisel bir süreç olarak tanımlayan GEO’da yeterlilik üç ana eksende yapılandırılmıştır:

Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme: Eleştirel düşünmek değerlidir, farklı bakış açılarına yer vererek bilgiyi doğru yönde birleştirmek ve karşılaşılan problemlere çözüm yolları üretmek bu yüzyılın en önemli yeterlilik alanlarından biridir.

İletişim ve İş Birliği: Sözlü ve yazılı platformlarda iletişim yeterliliğini geliştirecek eğitim öğretim faaliyetleri oluşturmak önemlidir. Ortak bir amaca ulaşmak için etkili iletişim becerilerine sahip olarak iş birliğine dayalı çalışmalara katılmak, eğitsel açıdan da temel şartlar arasındadır.

Yaratıcılık ve İnovasyon: Yaratıcılık ve yenilikçi düşünme yapısı geleceğin dünyasına uyum sağlamak için temel yeterliliklerdendir. Öğrenme süreçlerini aktif kılacak ve de öğrenme deneyimini olumlu kılacak dinamik yapı yaratıcılıkla ve inovasyonla mümkündür.

Sizi Hemen Arayalım !

Aramayı tamamlamak için Enter'a basmanız yeterli.