19. Yüzyılın Okul Mimarisi ile Geleceğin İnsanına Eğitim Verilemez

Eğitime dair kavramların yeniden ele alınıp tasarlanması GEO’yu bu tasarımların mekanlara yansıması olan geleceğin okul mimarisine götürdü. GEO Eğitim Modeli ile “kavramların mimarisi mekanın da mimarisidir” diyerek eğitim modelimizi destekleyen özel mekanlar tasarladık.


GEO Class

GEO sınıfları paylaşımcı, etkileşimli bir öğrenme ortamı yaratırken, GEO Eğitim Modeli’nin ilham kaynağı oluyor. GEO Class; 21. yüzyılın modern yüzünü yansıtan akıllı tahtası, özel masa sandalyeleri ve diğer araç gereçleri ile eğitim felsefemize en uygun sınıf ortamıdır. Bünyesinde koltuğu ve puflarıyla ev konforu ve huzurunu sunan GEO sınıfları; öğrencilerin ders dışı saatlerde de sosyalleşerek ortak projeler üretmeye devam edebilecekleri, yüksek hızlı internet, satranç alanları, oyun materyalleri, LEGO, hobi, mantık ve robotik setleri gibi her yaş grubunun ihtiyaçları doğrultusunda ayrı ayrı planlanan alanlardır.


GEO Amphi

GEO’da derslerin bir bölümü aynı kademedeki öğrencileri bir araya getiren amfilerde düzenlenir. GEO Amphi’de organize edilen ders içerikleri üç temel amaca hizmet eder: 

  • Sosyal Öğrenme: Bir bilginin ya da becerinin akranları tarafından öğrenildiğini ve davranışa dönüştürüldüğünü gözlemleyen bireyler daha çabuk öğrenir. Çocuklar, öğretmenlerinden çok akranlarından öğrenmeyi tercih eder.
  • Uzmandan Öğrenme: Alanında uzman kişilerin bilgi ve deneyimleri öğrencide daha fazla etki uyandırır.
  • Popüler Yaklaşım: Derslerin günlük hayatla iç içe sunulması kalıcı öğrenmeyi sağlar.

GEO C-Lab

Teknolojiyi ihtiyaca karşılan veren, araştırma ve geliştirmeye olanak sağlayan bir bütün olarak ele aldığımız GEO C-Lab derslerimizde; analitik düşünme, bağlantı kurma ve algoritma üretmeyi öğrenen GEO öğrencileri gündelik hayata entegre projeler geliştirir. GEO, erken yaşta kodlamayı öğreterek, öğrencilerinin yaratıcılıklarını tetikler, özgüvenlerini arttırır, problem çözme, takım çalışması ve proje üretme gibi pek çok alanda beceri kazandırmayı hedefler. GEO’da, okul öncesinden itibaren öğrencilerine bir problemin ya da sorunun çözümü için ihtiyaç duyulan tüm işlemlerin mantıksal olarak, sıralı bir şekilde sonuca ulaşabilmeleri için algoritma eğitimi verilir. Öğrencilerin kendi yaratıcılıklarını kullanarak kendi problem durumlarını üretip bunlara uygun algoritma yapılarını oluşturmalarını sağlar. GEO’da, dijital dünyayla erken yaşlarda tanışan öğrenciler, sarmal yapıyla bilgilerini bir üst basamağa taşıyarak gelişimlerini sürdürür. Buradaki temel amaç, öğrencilerine gelecek yaşamları için bir temel oluşturacak teknolojiyi ihtiyaçları doğrultusunda kullanmayı bilen, üreten bireyler olmaları için gerekli alt yapıyı sağlamaktır.


GEO T-Lab

GEO T-Lab, GEO öğrencilerinin teknolojiyi tüketen değil üreten bireyler olarak yetişebilmeleri için tasarlanmış dört ayrı laboratuvardan oluşmaktadır. Makerspace laboratuvarında öğrenciler kendi elektrik-elektronik devrelerini tasarlayabilir, bunlara sensörler, robot kollar ekleyebilir, özel yazılımlarla ürettikleri sistemleri çalıştırabilirler. Fab-Lab’da tasarladıkları modelleri 3B yazıcı, CNC, lazer kesiciler ile hayata geçirebilirler. Robotik laboratuvarında kendi robotlarını tasarlar ve programlarlar. Kodlama laboratuvarında ise yaş gruplarına uygun seviyede yazılım geliştirme ve algoritma eğitimleri alırlar.

Sizi Hemen Arayalım !

Aramayı tamamlamak için Enter'a basmanız yeterli.