GEO aktif öğrenme yaklaşımını GEO Eğitim Modeli çerçevesinde yapılandırıyor. Bu çerçevede, eğitim öğretim faaliyetlerinin temelini oluşturan iki soru ve bu sorulara verilen yanıtlar öğrenciler ile öğretmenlerin eğitim içerikleriyle olan bağı kalıcı kılıyor.

Aktif Öğrenme Yaklaşımında Öğrenen Kimdir?

Öğrenme; bireyin etkin olduğu bireysel bir etkinliktir, etkileşim temellidir. Öğrenme bireyin kendi yaşamını da kapsayan içsel bir süreç olduğu için öğrenen kendi öğrenmesinde sorumluluk taşımalı ve birincil derecede “öğrenmeyi öğrenmiş” olması önemlidir. Öğrenenin temel değer olarak iradesinin de önemli bir rol oynadığı bu yaklaşımda, öğrenen kendi kendisinin rehberi olmasını sağlayan bir öğrenme ortamının parçasıdır.


Aktif Öğrenme Yaklaşımında Öğretmenin Rolü Nedir?

Aktif öğrenmede öğretmen iyi bir rehber olmalıdır ve etkileşimler bütünü sunmalıdır. Öğrenme “bireyin kendisinin gerçekleştirebileceği zihinsel bir değişim” olduğu için öğretmenler, öğrenene çoklu öğrenme ve değerlendirme fırsatları sağlamalıdır. Aktif öğrenme yaklaşımında öğretmenliğin iki yönü (bilim ve sanat) yaşam boyu öğrenmeye ve öğrenme sürecinde anlamlı bir bütün oluşturmaya ivme kazandırır. Öğretmenin bilim yönü; alanında uzmanlık, araştırmacı kimlik ve ölçme değerlendirme hakimiyetiyle tanımlanırken, öğretmenin sanat yönü; eğitimin çıktılarından öğrenciyi haberdar ederek onu hedefe ulaştıran tüm yolları başarıyla uygulamasıdır.

GEO’da tüm öğrenme süreçlerinde aktif öğrenme yaklaşımı merkeze alınır ve öğreten ile öğrenenin bilgiyi birlikte yapılandırdığı bir ortam oluşturulur. Odağında öğrenen profilinin olduğu, öğrencinin projelerle bilimsel çalışmaları deneyimlediği, verimli ve öğrenme tutkusunu tetikleyen Geleceğin Eğitim İçeriği ile tüm öğrencilerimiz başarabileceklerinin farkına varacak.

Sizi Hemen Arayalım !

Aramayı tamamlamak için Enter'a basmanız yeterli.