Telif Devir Hakkı Sözleşmesi 

Başvuruya katılan;

  • Sunduğum yazıların ve videoların orijinal çalışmam olduğunu;
  • Başvuruya bireysel olarak katılmış olduğumu ve yapmış olduğum çalışma/lar için her türlü sorumluluğu aldığımı;
  • Sunmuş olduğum yazı ve video ile ilgili tüm mali hakları GEO Koleji’ne devrettiğimi ve doğmuş, doğabilecek tüm uyuşmazlıklardan sorumlu olacağımı;
  • Sunmuş olduğum yazı ve videonun başka yerde yayınlanmadığı ve yayınlanması için sunmadığımı;
  • Sunmuş olduğum yazı ve videodaki görsellerin vb. her türlü materyaller veya fikrin başkalarına ait Telif Haklarını ihlal etmediğimi taahhüt ettiğimi;
  • Sunmuş olduğum yazı ve video üzerinde ki mali haklarımı, özellikle işletme, çoğaltma, alt yazı yazılmasına, dublajına, gerekli kısaltma, ekleme ve değişikliklerin yapılmasına, işlenmesine, temsil, basım, yayım, dağıtım ve internet yoluyla iletim de dahil olmak üzere her türlü umuma iletim haklarımı GEO Koleji sınırsız olarak kullanılmak üzere GEO Koleji’ne devretmeyi kabul ve taahhüt ederim.
  • Sunmuş olduğum yazı ve video ile ilgili GEO Koleji’nden herhangi bir ücret talep etmemeyi kabul ve taahhüt ederim.

Yukarıda konular dışında başvuranların aşağıdaki hakları ayrıca saklıdır.

  • Telif hakkı dışındaki patent haklarını 3. kişilere devretme vb. durumlarda bu sözleşmedeki tüm şartlarla birlikte, GEO Kolleji’nden yazılı izin almak koşuluyla; 
  • Başvuranın yazısının tümünü ve videoyu ücretsiz kullanma hakkı;
  • Satış, mali kazanç amaçlı olmayan kendi faaliyetleri için çoğaltma hakkı vardır. 

Başka bir yayında vb. kullanılmasına GEO Koleji’ne atıfta bulunmak suretiyle izin verilir.

Başvuran sorumlu yazıyı yazan ve videoyu oluşturan olarak, telif hakkı ihlali nedeniyle üçüncü şahıslarca istenecek hak talebi veya açılacak davalarda Geo Koleji’nin hiçbir sorumluluğunun olmadığını, tüm sorumluluğun sorumluğun yazıyı yazan ve videoyu oluşturan olarak bana ait olduğunu kabul ve taahhüt ederim. Ayrıca sunmuş olduğum yazıda/videoda hiçbir suç unsuru veya kanuna aykırı ifade bulunmadığını, araştırma yapılırken kanuna aykırı herhangi bir malzeme ve yöntem vb. kullanmadığımı, çalışma ile ilgili tüm yasal izinleri aldığımı ve tüm kurallara uygun hareket ettiğimi taahhüt ederim.
 

Aramayı tamamlamak için Enter'a basmanız yeterli.